Excel HARMEAN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce HARMEAN formülünün Türkçe karışılığı HARORT formülüdür.

Aşağıda HARORT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir veri kümesinin harmonik ortalamasını verir. Harmonik ortalama devrik değerlerin aritmetik ortalamasının devrik değeridir.

HARORT (HARMEAN) Formülü Kullanımı

 HARORT (sayı1, [sayı2], ...) 

HARORT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 gereklidir; izleyen numaralar isteğe bağlıdır. Ortalamayı hesaplamak istediğiniz 1 - 255 arasında değişkendir. Virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine tek bir dizi ya da bir dizi başvuruyu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

 • Harmonik ortalama her zaman geometrik ortalamadan küçüktür; geometrik ortalama ise her zaman aritmetik ortalamadan küçüktür.
 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Bir veri noktası ≤ 0 ise, HARORT fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Harmonik ortalama denklemi:

  Denklem

Örnek

A B
Veri .
4
5
8
7
11
4
3
Formül Açıklama (Sonuç)
=HARORT (A2:A8)Yukarıdaki veri kümesinin harmonik ortalaması (5,028376)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft