Excel HEX2BIN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce HEX2BIN formülünün Türkçe karışılığı HEX2BIN formülüdür.

Aşağıda HEX2BIN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Onaltılı sayıyı ikiliye dönüştürür.

HEX2BIN (HEX2BIN) Formülü Kullanımı

 HEX2BIN (sayı, [basamak]) 

HEX2BIN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz onaltılı sayıdır. Sayı 10 karakterden fazla olamaz. Sayının en önemli biti işaret bitidir (sağdan 40. bit) . Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tümleme işaretlemesi kullanılarak gösterilir.
  • Basamak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, HEX2BIN fonksiyonu, gerekli en az sayıda karakteri kullanır. Basamak, sonuç değerini önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı negatifse, HEX2BIN fonksiyonu basamağı gözardı eder ve 10 karakterlik ikili bir sayı verir.
  • Sayı negatifse, FFFFFFFE00'dan küçük olamaz; sayı pozitifse 1FF'den büyük olamaz.
  • Sayı geçerli bir onaltılı sayı değilse, HEX2BIN fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • HEX2BIN fonksiyonune basamaktan daha çok karakter gerekiyorsa #SAYI! hata değeri verir.
  • Basamaklar tamsayı değilse kesirli bölüm atılır.
  • Basamaklar sayısal değilse, HEX2BIN fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Basamaklar negatifse, HEX2BIN fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=HEX2BIN ("F";8)Onaltılı F'i 8 karakterli ikili dönüştürür (00001111)
=HEX2BIN ("B7")Onaltılı B7'yi ikiliye dönüştürür (10110111)
=HEX2BIN ("FFFFFFFFFF")Onaltılı FFFFFFFFFF'i ikiliye dönüştürür (1111111111)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft