Excel HEX2DEC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce HEX2DEC formülünün Türkçe karışılığı HEX2DEC formülüdür.

Aşağıda HEX2DEC fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Onaltılı sayıyı onluya dönüştürür.

HEX2DEC (HEX2DEC) Formülü Kullanımı

 HEX2DEC (sayı) 

HEX2DEC fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz onaltılı tabandaki sayıdır. Sayı 10'dan fazla karakter (40 bit) içeremez. En önemli sayı biti işaret bitidir. Geri kalan 39 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama notasyonu kullanılarak ifade edilir.

Uyarı

Sayı geçerli bir onaltılı sayı değilse, HEX2DEC fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=HEX2DEC ("A5")Onaltılı A5'i onluğa dönüştürür (165)
=HEX2DEC ("FFFFFFFF5B")Onaltılı FFFFFFFF5B'yi onluğa dönüştürür (-165)
=HEX2DEC ("3DA408B9")Onaltılı 3DA408B9'i onluğa dönüştürür (1034160313)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft