Excel HEX2OCT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce HEX2OCT formülünün Türkçe karışılığı HEX2OCT formülüdür.

Aşağıda HEX2OCT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Onaltılı sayıyı sekizliğe dönüştürür.

HEX2OCT (HEX2OCT) Formülü Kullanımı

 HEX2OCT (sayı, [basamak]) 

HEX2OCT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz onaltılı tabandaki sayıdır. Sayı 10'dan fazla karakter içeremez. En önemli sayı biti işaret bitidir. Geri kalan 39 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tamamlama notasyonu kullanılarak ifade edilir.
  • Basamak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, HEX2OCT fonksiyonu, gerekli en az sayıda karakteri kullanır. Basamak, sonuç değerini önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı negatifse, HEX2OCT fonksiyonu basamakları gözardı eder ve 10 karakterlik sekizli bir sayı verir.
  • Sayı negatifse, FFE0000000'den küçük olamaz, sayı pozitifse 1FFFFFFF'den büyük olamaz.
  • Sayı geçerli onaltılı sayı değilse, HEX2OCT fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • HEX2OCT fonksiyonune daha çok basamak karakteri gerekiyorsa, #SAYI! hata değeri verir.
  • Basamaklar tamsayı değilse kesirli bölüm atılır.
  • Basamaklar sayısal değilse, HEX2OCT fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Basamaklar negatifse, HEX2OCT fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=HEX2OCT ("F";3)Onaltılı F'i 3 karakterlik sekizliye dönüştürür (017)
=HEX2OCT ("3B4E")Onaltılı 3B4E'i sekizliye dönüştürür (35516)
=HEX2OCT ("FFFFFFFF00")Onaltılı FFFFFFFF00'i sekizliye dönüştürür (7777777400)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft