Excel HLOOKUP Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce HLOOKUP formülünün Türkçe karışılığı YATAYARA formülüdür.

Aşağıda YATAYARA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Belirli bir değer için tablonun en üst satırını veya bir dizinin (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) üst satırını arar ve belirlediğiniz tablo veya dizideki satır ile aynı sütundaki değeri verir. Karşılaştırma değerleriniz veri çizelgesi üzerinde bir satırda yer alıyorsa ve belirli bir sayıda aşağı satıra bakmak istediğinizde YATAYARA fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Karşılaştırma değerleriniz bulmak istediğiniz verinin solunda bir sütun olarak yer alıyorsa DÜŞEYARA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

YATAYARA fonksiyonunde aramalar "Yatay" yapılır.

YATAYARA (HLOOKUP) Formülü Kullanımı

 YATAYARA (bakılan_değer, tablo_dizisi, satır_indis_sayısı, [aralık_bak]) 

YATAYARA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bakılan_değer   - Girilmesi Zorunludur : Tablonun ilk satırında bulunacak değerdir. Bakılan_değer bir değer, başvuru ya da metin dizesi olabilir.
 • Tablo_dizisi   - Girilmesi Zorunludur : Verinin aranacağı bilgi tablosudur. Bir aralığa ya da aralık adına başvuru kullanabilirsiniz.
  • Tablo_dizisinin ilk satırındaki değerler metin, sayı ya da mantıksal değer olabilir.

  • Aralık_bak DOĞRU ise, tablo_dizisinin ilk satırındaki değerler artan sırada yerleştirilmelidir: ...-2, -1, 0, 1, 2,... , A-Z, YANLIŞ, DOĞRU; aksi halde, YATAYARA doğru değeri vermeyebilir. Aralık_bak YANLIŞ ise, tablo_dizisinin sıralanması gerekmez.

  • Büyük/küçük harf ayrımı yoktur.

  • Değerleri artan düzenle, soldan sağa sırala. Daha fazla bilgi için bkz. Aralıktaki veya tablodaki verileri sıralama.

 • Satır_indis_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : İçinden uyan değerin verilmesi gereken tablo_dizisindeki satır sayısıdır. 1 satır_indis_sayısı, tablo_dizisindeki ilk satır değerini, 2 satır_indis_sayısı, tablo_dizisindeki ikinci satır değerini verir. Satır_indis_sayısı 1'den küçükse, YATAYARA fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir; satır_indis_sayısı, tablo_dizisindeki satır sayısından büyükse, YATAYARA fonksiyonu #BAŞV! hata değeri verir.
 • Aralık_bak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : YATAYARA'nın tam bir uyan mı, yoksa yaklaşık bir uyan mı bulmasını istediğinizi belirleyen mantıksal bir değerdir. DOĞRU'ysa ya da belirtilmemişse, yaklaşık bir uyan verilir; başka bir deyişle, tam bir uyan bulunmazsa, bakılan_değerden küçük olan sonraki en büyük değer verilir. YANLIŞ'sa, YATAYARA fonksiyonu tam bir uyanı bulacaktır. Tam uyan bulunamazsa, #YOK hata değeri verilir.

Uyarı

 • YATAYARA fonksiyonu bakılan_değeri bulamaz ve aralık_bak DOĞRU'ysa, bakılan_değerden küçük olan en büyük değeri kullanır.
 • Bakılan_değer, tablo_dizisindeki en küçük değerden de küçükse, YATAYARA fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
 • Aralık_bak YANLIŞ ve bakılan_değer metinse, bakılan_değerde joker karakterler, soru işareti (?) ve yıldız işareti (*) kullanabilirsiniz. Soru işareti tek karakter bulurken, yıldız işareti bir dizi karakter bulur. Gerçek bir soru işaretini veya yıldız işaretini bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti (~) koyun.

Örnek

A B C
Miller Yataklar Cıvatalar
449
5710
6811
Formül Açıklama (Sonuç)
=YATAYARA ("Miller", A1:C4, 2, Doğru)Sıra 1'deki Milleri arar ve sıra 2'den aynı sütundaki değeri verir. (4)
=YATAYARA ("Yataklar", A1:C4, 3, YANLIŞ)Sıra 1'deki Yatakları arar ve sıra 3'den aynı sütundaki değeri verir. (7)
=YATAYARA ("B", A1:C4, 3, DOĞRU)Sıra 1'deki B'yi arar ve sıra 3'den aynı sütundaki değeri verir. Y ile tam uyan olmadığı için bundan sonraki en büyük, fakat Y'den küçük olan değer kullanılır: Miller. (5)
=YATAYARA ("Cıvatalar", A1:C4, 4)Sıra 1'deki Cıvataları arar ve sıra 4'den aynı sütundaki değeri verir. (11)
=YATAYARA (3, {1, 2, 3, "a", "b", "c", "d", "e", "f"}, 2, DOĞRU)Dizi sabitinin birinci sırasındaki 3'ü arar ve sıra 2'den aynı sütundaki değeri verir. (c)

 • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft