Excel HOUR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce HOUR formülünün Türkçe karışılığı SAAT formülüdür.

Aşağıda SAAT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Zaman değerini saat biriminde verir. Saat, 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır.

SAAT (HOUR) Formülü Kullanımı

 SAAT (seri_no) 

SAAT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Seri_no   - Girilmesi Zorunludur : Bulmak istediğiniz saati içeren zamandır. Zaman, çift tırnak işareti arasında metin dizesi olarak (örneğin, "18:45") , ondalık sayı olarak (örneğin, 18:45'i göstermek üzere 0,78125) veya diğer formül ve fonksiyonların sonucu olarak (örneğin, ZAMANDEĞERİ ("18:45") ) girilebilir.

Uyarı

Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Excel varsayılan olarak farklı tarih sistemleri kullanır. Zaman değerleri tarih değerinin bir parçasıdır ve ondalık bir sayıyla gösterilir. (Örneğin, 12:00 günün ortası olduğundan 0.5 ile gösterilir.)

Örnek

A B
Saat
03:30:30
15:30:30
15:30
Formül Açıklama (Sonuç)
=SAAT (A2)Birinci saat (3)
=SAAT (A3)İkinci saat (15)
=SAAT (A4)Üçüncü saat (15)

  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft