Excel HYPERLINK Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce HYPERLINK formülünün Türkçe karışılığı KÖPRÜ formülüdür.

Aşağıda KÖPRÜ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Ağ sunucusu intranet (intranet: Bir kuruluş içindeki Internet teknolojilerini kullanan ağ (örn., HTTP veya FTP protokolü) .Köprüleri kullanarak nesneleri, belgeleri, sayfaları ve Internet üzerindeki diğer hedefleri inceleyebilirsiniz.) veya Internet'te saklanan belgeyi açan bir kısayol veya atlama oluşturur. köprü fonksiyonunu içeren hücreyi tıklatınca Microsoft Excel bağ_konumunda saklanan dosyayı açar.

KÖPRÜ (HYPERLINK) Formülü Kullanımı

 KÖPRÜ (bağ_konumu, [yakın_ad]) 

KÖPRÜ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bağ_konumu   - Girilmesi Zorunludur : Açılacak belgenin yolu veya dosya adıdır. Bağ_konumu, Excel ndaki veya çalışma kitabındaki belirli bir hücre veya adlandırılmış aralık gibi veya Microsoft Word belgesindeki bir yer işareti gibi bir yere başvuru yapabilir. Yol, sabit disk sürücüsünde saklanan bir dosya olabilir. Yol aynı zamanda, Internet ve bir intranet'teki bir sunucu (Windows için ) veya (URL (Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) : HTTP veya FTP gibi bir protokol ve bir nesnenin, belgenin, World Wide Web sayfasının veya diğer hedeflerin Internet veya intranet üzerinde bulundukları konumu gösteren adres; örneğin: http://www.microsoft.com/.) 'de) yolunda yer alan evrensel adlandırma anlaşması (UNC) yolu da olabilir.

  Bağ_konumu tırnak işareti içine konulmuş bir metin dizesi veya bir metin dizesi gibi bir bağ içeren hücreye başvuru olabilir.

  Bağ_konumunda belirtilen atlama yoksa veya gezindirilemiyorsa, hücreyi tıklattığınızda hata görünür.

 • Yakın_ad   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Hücrede görüntülenen atlama metni veya sayısal değerdir. Kolay_ad, mavi renkle görüntülenir ve altı çizilidir. Kolay_ad atlanırsa, hücre bağlantı_konumunu atlama metni olarak görüntüler.

  Yakın_ad, bir değer, bir metin dizesi, bir ad olabileceği gibi atlama metni veya değerini içeren bir hücre de olabilir.

  Yakın_ad, bir hata değeri verirse (örneğin, #DEĞER!) hücre, atlama metninin yerine hatayı görüntüler.

Uyarı

Köprü hedefine atlamadan, köprü içeren bir hücre seçmek için hücreyi tıklatın ve işaretçi çapraz işaretini Excel seçim imleci alana kadar fare düğmesini basılı tutup fare düğmesini serbest bırakın.

Örnekler

Önemli

 • Aşağıdaki örnekler hayal ürünüdür. Örnekte kullanılan dosyalar ve Internet konumları aslında yoktur.
 • Başka bir ndaki veya çalışma kitabındaki konuma bağlanan KÖPRÜ formülünü girdikten sonra, hata iletisi alınmasını engellemek için köprüyü sınamadan önce çalışma kitabını kaydedin.

Çalışma kitabına atlama ve belirli bir atlama metnini görüntüleme

Bu örnek, http://example.microsoft.com/report konumundaki Bütçe Raporu.xlsx çalışma kitabını açar ve Rapor için tıklatın metnini görüntüler.

 =HYPERLINK ("http://ornek.microsoft.com/rapor/Bütçe Raporu.xlsx", "Rapor için tıklatın") 

Çalışma sayfasında belirli bir hücreye atlama

Bu örnek, Internet'te example.microsoft.com/report konumunda depolanan Bütçe Raporu.xlsx adlı bir çalışma kitabındaki Yıllık ndaki F10 hücresine köprü oluşturur. Çalışma sayfasındaki köprüyü içeren hücre D1 hücresinin içeriğini atlama metni olarak görüntüler:

 =KÖPRÜ ("[http://ornek.microsoft.com/rapor/Bütçe Raporu.xlsx]Yıllık!F10", D1) 

Belirli bir atlama metninden ndaki belirli bir aralığa atlama

Bu örnek, Internet'te ornek.microsoft.com/rapor konumunda depolanan Bütçe Raporu.xlsx çalışma kitabının İlk Çeyrek nın BölümToplamı aralığına bir köprü oluşturur. Çalışma sayfasındaki köprünün bulunduğu hücre, İlk Üç Aylık Bölüm Toplamını görmek için tıklatın metnini görüntüler.

 =HYPERLINK ("[http://ornek.microsoft.com/rapor/Bütçe Raporu.xlsx]'İlk Çeyrek'!BölümToplamı", "İlk Üç Aylık Bölüm Toplamını görmek için tıklatın") 

Not Boşlukların bulunduğu sayfa adları için, Excel'in belirtilen dosyayı açamadığını belirten hata iletisi almamak amacıyla sayfa adını tek tırnak içine alın.

Word belgesinde belirli bir konuma atlama

Microsoft Word belgesindeki belirli bir konuma bir köprü oluşturmak için, belgede atlamak istediğiniz yeri tanımlamak üzere bir yer işareti kullanmanız gerekir. Bu örnek, ornek.microsoft.com konumunda bulunan Yıllık Rapor.doc adlı belgenin ÜçAylıkKar adlı yer işaretine bir köprü oluşturur:

 =KÖPRÜ ("[http://ornek.microsoft.com/Yıllık Rapor.docx]ÜçAylıkKar", "Üç Aylık Kar Raporu") 

Ağ sunucusundaki çalışma kitabına atlama

Aşağıdaki örnek, hücrede D5 hücresinin içeriğini atlama metni olarak görüntüler ve MALİ sunucusunun Bildirimler paylaşımında saklanan üçay1.xlsx çalışma kitabını açar. Bu örnek bir UNC yolu kullanır:

 =KÖPRÜ ("\MALİBildirimlerüçay1.xlsx", D5) 

Farlı bir sürücüdeki çalışma kitabına atlama

Bu örnek, D sürücüsünün Mali dizininde depolanan üçay1.xlsx çalışma kitabını açar ve H10 hücresinde saklanan sayısal değeri görüntüler:

 =KÖPRÜ ("D:MALİüçay1.xlsx", H10) 

Dış çalışma kitabındaki belirli bir alana atlama

Aşağıdaki örnek, Kitabım.xlsx adlı başka bir (dış) çalışma kitabında bulunan Toplamlar alanına köprü oluşturur:

 =KÖPRÜ ("[C:DökümanlarımKitabım.xlsx]Toplamlar") 

Aynı çalışma kitabındaki farklı bir hücreye ekleme

Aynı çalışma kitabında, ndaki bir hücreden diğerine atlamak için köprü oluşturabilirsiniz. Örneğin, Bütçe.xlsx çalışma kitabında, aşağıdaki formül etkin ndaki E56 hücresi için köprü oluşturur. Bağ metni E56 hücresindeki değerdir.

 =KÖPRÜ ("[Bütçe.xlsx]E56", E56) 

Aynı çalışma kitabında farklı bir sayfaya atlamak için sonunda ünlem işareti (!) olarak sayfa adını bağlantıya ekleyin. Önceki örnekte, Eylül sayfasındaki E56 hücresine bağ oluşturmak için bağlantıya Eylül! ifadesini ekleyin.

 =KÖPRÜ ("[Bütçe.xlsx]Eylül!E56", E56) 

Bağlantı hedefi için nda başka bir hücreyi kullanma

Aynı değişken/lerle KÖPRÜ fonksiyonunu kullanan ndaki formülleri hemen güncelleştirmek için aynı veya başka bir ndaki başka bir hücreye bağlantı hedefi yerleştirin ve bu hücreye, KÖPRÜ formüllerindeki bağ_konumu olarak mutlak bir başvuru kullanabilirsiniz. Bağlantı hedefinde yaptığınız değişiklikler KÖPRÜ formüllerinde hemen yansıtılır.

 =KÖPRÜ ($Z$1) 

Z1 hücresine artık bağlantı hedefi yolunu girersiniz.


 • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft