Excel HYPGEOM.DIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce HYPGEOM.DIST formülünün Türkçe karışılığı HİPERGEOM.DAĞ formülüdür.

Hipergeometrik dağılımı verir.

HİPERGEOM.DAĞ örnek büyüklüğü, popülasyon başarısı ve popülasyon büyüklüğü veri olduğunda, belirli bir örnek başarısı sayısının olasılığını verir. Her gözlemin bir başarı ya da başarısızlık olduğu ve belirli bir büyüklüğün her altkümesinin eşit bir olasılıkla seçildiği, sonlu bir popülasyonu içeren problemler için HİPERGEOM.DAĞ fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

HİPERGEOM.DAĞ (HYPGEOM.DIST) Formülü Kullanımı

 HİPERGEOM.DAĞ (başarı_örnekleme,sayı_örnek,b_popülasyon,sayı_pop,kümülatif) 

HİPERGEOM.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Başarı_örnekleme - Girilmesi Zorunludur : Örnekteki başarı sayısıdır.
 • Sayı_örnek - Girilmesi Zorunludur : Örnek boyutudur.
 • B_popülasyon - Girilmesi Zorunludur : Popülasyondaki başarı sayısıdır.
 • Sayı_pop - Girilmesi Zorunludur : Popülasyon boyutudur.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlev biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU olursa, HİPERGEOM.DAĞ birikimli dağılım fonksiyonunu, YANLIŞ olursa da toplu olasılık fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

 • Tüm değişken/ler tam sayılara yuvarlanır.
 • Sayısal olmayan bir değişken varsa, HİPERGEOM.DAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Başarı_örnekleme < 0 ise veya başarı_örnekleme en küçük sayı_örnek veya b_popülasyon sayısından büyükse, HİPERGEOM.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Başarı_örnekleme 0'dan veya en büyük (sayı_örnek - sayı_popülasyon + b_popülasyon) sayısından küçükse, HİPERGEOM.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Sayı_örnek = 0 veya sayı_örnek > sayı_popülasyon ise, HİPERGEOM.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • B_popülasyon = 0 veya b_popülasyon > sayı_popülasyon ise, HİPERGEOM.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Sayı_popülasyon ≤ 0 ise, HİPERGEOM.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Hipergeometrik dağılımın denklemi:

  Denklem

  burada:

  x = başarı_örnekleme

  n = sayı_örnek

  M = b_popülasyon

  N = sayı_pop

  HİPERGEOM.DAĞ fonksiyonu sonlu bir popülasyondan tekrar yerine koymadan örnekleme almada kullanılır.

Örnek

20 adetlik bir çikolata örnekleyicisinden sekiz adedi karamelli, geri kalan 12'si fındıklıdır. Bir kişi rastgele 4 adet çikolata seçerse, aşağıdaki işlev 1'inin kesin karamelli olma olasılığını vermektedir.

A B
Veri Açıklama
1Örnekteki başarı sayısı
4Örnek boyutu
8Popülasyondaki başarı sayısı
20Popülasyon boyutu
Formül Açıklama (Sonuç)
=HİPERGEOM.DAĞ (A2,A3,A4,A5,DOĞRU)Kümülatif Hipergeometrik dağılım fonksiyonu yukarıdaki örnek ve popülasyon (0,4654828)
=HİPERGEOM.DAĞ (A2,A3,A4,A5,YANLIŞ)Olasılık Hipergeometrik dağılım fonksiyonu yukarıdaki örnek ve popülasyon (0,36326109)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft