Excel HYPGEOMDIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce HYPGEOMDIST formülünün Türkçe karışılığı HİPERGEOMDAĞ formülüdür.

Hipergeometrik dağılımı verir. HİPERGEOMDAĞ örnek büyüklüğü, popülasyon başarısı ve popülasyon büyüklüğü veri olduğunda, belirli bir örnek başarısı sayısının olasılığını verir. Her gözlemin bir başarı ya da başarısızlık olduğu ve belirli bir büyüklüğün her altkümesinin eşit bir olasılıkla seçildiği, sonlu bir popülasyonu içeren problemler için HİPERGEOMDAĞ fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. HİPERGEOM.DAĞ fonksiyonu.

HİPERGEOMDAĞ (HYPGEOMDIST) Formülü Kullanımı

 HİPERGEOMDAĞ (başarı_örnekleme,sayı_örnek,b_popülasyon,sayı_pop) 

HİPERGEOMDAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Başarı_örnekleme - Girilmesi Zorunludur : Örnekteki başarı sayısıdır.
 • Sayı_örnek - Girilmesi Zorunludur : Örnek boyutudur.
 • B_popülasyon - Girilmesi Zorunludur : Popülasyondaki başarı sayısıdır.
 • sayı_pop - Girilmesi Zorunludur : Popülasyon boyutudur.

Bazı Uyarılar

 • Tüm değişken/ler tam sayılara yuvarlanır.
 • Bağımsız değişkenlerden biri sayısal değilse, HİPERGEOMDAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Başarı_örnekleme < 0 ise veya başarı_örnekleme en küçük sayı_örnek veya b_popülasyon sayısından büyükse, HİPERGEOMDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Başarı_örnekleme 0'dan veya en büyük (sayı_örnek - sayı_popülasyon + b_popülasyon) sayısından küçükse, HİPERGEOMDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Sayı_örnek = 0 veya sayı_örnek > sayı_popülasyon ise, HİPERGEOMDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • B_popülasyon = 0 veya b_popülasyon > sayı_popülasyon ise, HİPERGEOMDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Sayı_popülasyon = 0 ise, HİPERGEOMDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Hipergeometrik dağılımın denklemi:

  Denklem

  burada:

  x = başarı_örnekleme

  n = sayı_örnek

  M = b_popülasyon

  N = sayı_popülasyon

  HİPERGEOMDAĞ fonksiyonu, sonlu bir popülasyondan tekrar yerine koymadan örnekleme almada kullanılır.

Örnek

20 adetlik bir çikolata örnekleyicisinden sekiz adedi karamelli, geri kalan 12'si fındıklıdır. Bir kişi rastgele 4 adet çikolata seçerse, aşağıdaki işlev 1'inin kesin karamelli olma olasılığını vermektedir.

A B
Veri Açıklama
1Örnekteki başarı sayısı
4Örnek boyutu
8Popülasyondaki başarı sayısı
20Popülasyon boyutu
Formül Açıklama (Sonuç)
=HİPERGEOMDAĞ (A2;A3;A4;A5)Yukarıdaki örneğin ve popülasyonun hipergeometrik dağılımı (0,363261)

Kaynak:Microsoft