Excel IF Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IF formülünün Türkçe karışılığı EĞER formülüdür.

Aşağıda EĞER fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.) Alternatif olarak, çok sayıda koşulu sınamak için ARA, DÜŞEYARA, YATAYARA veya ELEMAN fonksiyonlarını kullanmayı dikkate alın.)

 • EĞER fonksiyonundeki değişken/lerden biri diziyse (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) , EĞER deyimi işlenirken dizinin her öğesi değerlendirilir.
 • Excel, bir koşula bağlı olan verilerinizi çözümlemek için kullanılabilecek ek fonksiyonları sağlar. Örneğin, bir metin dizesinin veya bir sayının belirli bir aralıktaki hücrelerdeki yinelenme sayısını bulmak için EĞERSAY veya ÇOKEĞERSAY fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Belirli bir aralıktaki metin dizesini veya sayıyı esas alan bir toplamı hesaplamak için ETOPLA veya ÇOKETOPLA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • Örnekler

  Örnek 1

  A B C
  Veri
  5023
  Formül Açıklama Sonuç
  =EĞER (A2<=100;"Bütçe içinde";"Bütçeyi aşıyor")A2 hücresindeki sayı 100'e eşit veya küçükse, bu durumda formül "Bütçe içinde"yi verir. Aksi halde, işlev "Bütçe aşımı" metni görüntüler (Bütçe içinde) .Bütçe içinde
  =EĞER (A2=100,A2+B2,"")A2 hücresindeki sayı 100'e eşitse, A2 + B2 hesaplanıp verilir. Aksi halde, boş metin ("") verir.Boş metin ("")

  Örnek 2

  A B C
  Fiili Harcamalar Öngörülen Harcamalar
  1500900
  500900
  500925
  Formül Açıklama Sonuç
  =EĞER (A2>B2;"Bütçeyi Aşıyor";"Tamam")Satır 2'deki harcamaların bütçeyi aşıp aşmadığını denetlerBütçe Aşımı
  =EĞER (A3>B3;"Bütçeyi Aşıyor";"Tamam")Satır 3'teki harcamaların bütçeyi aşıp aşmadığını denetlerTamam

  Örnek 3

  A B C
  Puan
  45
  90
  78
  Formül Açıklama Sonuç
  =EĞER (A2>89;"A";EĞER (A2>79;"B";EĞER (A2>69;"C";EĞER (A2>59;"D";"F") ) ) )A2 hücresindeki puana bir harf notu atarF
  =EĞER (A3>89;"A";EĞER (A3>79;"B";EĞER (A3>69;"C";EĞER (A3>59;"D";"F") ) ) )A3 hücresindeki puana bir harf notu atarA
  =EĞER (A4>89;"A";EĞER (A4>79;"B";EĞER (A4>69;"C";EĞER (A4>59;"D";"F") ) ) )A4 hücresindeki puana bir harf notu atarC

  Önceki örnekte EĞER deyimlerini nasıl iç içe yerleştirdiğiniz gösterilmiştir. Her formülde, dördüncü EĞER deyimi aynı zamanda üçüncü EĞER deyiminin eğer_yanlışsa_değer değişkenidir. Buna benzer olarak, üçüncü EĞER deyimi de ikinci EĞER deyiminin eğer_yanlışsa_değer değişkeni, ikinci EĞER deyimi de ilk EĞER deyiminin eğer_yanlışsa_değer değişkenidir. Örneğin, ilk mantıksal_sınama değişkeni (Ortalama>89) DOĞRU olarak değerlendirirse "A" verilir. İlk mantıksal_sınama değişkeni YANLIŞ olarak değerlendirirse ikinci EĞER deyimi değerlendirilir ve bu şekilde devam eder. Başka fonksiyonları de değişken gibi kullanabilirsiniz.

  Aşağıdaki anahtar kullanılarak harf puanları sayılara atanır.

  Puan Verilecek değer
  89'dan büyükseA
  80 ile 89 arasındaysaB
  70 ile 79 arasındaysaC
  60 ile 69 arasındaysaD
  60'dan küçükseF

  Örnek 4

  Bu örnekte sınanacak on üç koşul olduğundan EĞER fonksiyonu yerine ARA fonksiyonu kullanılıyor. ARA fonksiyonunun okumasını ve korumasını EĞER fonksiyonune göre daha kolay bulabilirsiniz.

  A B C
  Puan
  45
  90
  78
  Formül Açıklama Sonuç
  =ARA (A2,{0,60,63,67,70,73,77,80,83,87,90,93,97},{"F","D-","D","D+","C-","C","C+","B-","B","B+","A-","A","A+"})A2 hücresindeki puana bir harf notu atarF
  =ARA (A3,{0,60,63,67,70,73,77,80,83,87,90,93,97},{"F","D-","D","D+","C-","C","C+","B-","B","B+","A-","A","A+"})A3 hücresindeki puana bir harf notu atarA-
  =ARA (A4,{0,60,63,67,70,73,77,80,83,87,90,93,97},{"F","D-","D","D+","C-","C","C+","B-","B","B+","A-","A","A+"})A4 hücresindeki puana bir harf notu atarC+

  • Mantıksal işlevler (başvuru)

  Kaynak:Microsoft