Excel IFERROR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IFERROR formülünün Türkçe karışılığı EĞERHATA formülüdür.

Aşağıda EĞERHATA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir formül bir hatayı değerlendirirse belirttiğiniz bir değeri verir; aksi takdirde, formülün sonucunu verir. EĞERHATA fonksiyonunu formüldeki (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) hataları yakalamak ve işlemek için kullanabilirsiniz.

EĞERHATA (IFERROR) Formülü Kullanımı

 EĞERHATA (değer, eğer_hataysa_değer) 

EĞERHATA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Değer   - Girilmesi Zorunludur : Hatayı denetleyen değişkendir.
  • Eğer_hataysa_değer   - Girilmesi Zorunludur : Formül bir hatayı değerlendirirse, verilecek değerdir. Aşağıdaki hata türleri değerlendirilir: #YOK, #DEĞER!, #BAŞV!, #SAY/0!, #SAY!, #AD? veya #BOŞ!.

Bazı Uyarılar

  • Değer veya eğer_hataysa_değer boş bir hücreyse, EĞERHATA bunu boş bir dize değeri ("") olarak algılar.
  • Değer bir dizi formülüyse, EĞERHATA, değerde belirtilen aralıktaki her hücre için sonuç dizisini getirir.

Örnekler

Örnek: Düzenli bir formül kullanarak bölme hatalarını yakalama

A B
Kota Satılan Birimler
21035
550
23
Formül Açıklama (sonuç)
=EĞERHATA (A2/B2, "Hesaplama hatası")İlk değişkendeki formül hatasını denetler (210'u 35'e bölün) , hata bulamaz ve sonra formülün sonucunu (6) getirir
=EĞERHATA (A3/B3, "Hesaplama hatası")İlk değişkendeki formül hatasını denetler (55'i 0'a bölün) , 0 hatası tarafından bir bölme bulur ve sonra eğer_hataysa_değer'i (Hesaplama hatası) getirir
=EĞERHATA (A4/B4, "Hesaplama hatası")İlk değişkendeki formül hatasını denetler ("" değerini 23'e bölün) , hata bulamaz ve sonra formülün sonucunu (0) getirir.

Örnek: Dizi formülü kullanarak bölme hatalarını yakalama

A B C
Kota Satılan Birimler Oran
21035=EĞERHATA (A2:A4/B2:B4, "Hesaplama hatası")
550
23
Formül Açıklama (sonuç)
=C2d>Dizinin ilk öğesindeki ilk değişkendeki formül hatasını denetler (A2/B2 veya 210'u 35'e bölün) , hata bulamaz ve sonra formülün sonucunu (6) getirir
=C3Dizinin ikini öğesindeki ilk değişkendeki formül hatasını denetler (A3/B3 veya 55'i 0'a bölün) , 0 hatası tarafından bir bölme bulur ve sonra eğer_hataysa_değer'i (Hesaplama hatası) getirir
=C4Dizinin üçüncü öğesindeki ilk bağımsız değerdeki formül hatasını denetler (A4/B4 veya "" değerini 23'e bölün) , hata bulamaz ve sonra formülün sonucunu (0) getirir

Not Örnekteki formülün bir dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, C2:C4 aralığını seçin, F2 tuşuna basın ve sonra CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın.


  • Mantıksal işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft