Excel IMABS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMABS formülünün Türkçe karışılığı SANMUTLAK formülüdür.

Aşağıda SANMUTLAK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

x + yi ya da x + yj metin biçimindeki karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir.

SANMUTLAK (IMABS) Formülü Kullanımı

 SANMUTLAK (karmasayı) 

SANMUTLAK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Karmasayı   - Girilmesi Zorunludur : Mutlak değerini bulmak istediğiniz karmaşık sayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • Karmaşık bir sayının mutlak değeri:

    Denklem

    burada:

    z = x + yi

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANMUTLAK ("5+12i")5+12i'nin mutlak değeri (13)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft