Excel IMARGUMENT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMARGUMENT formülünün Türkçe karışılığı SANBAĞ_DEĞİŞKEN formülüdür.

Aşağıda SANBAĞ_DEĞİŞKEN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Aşağıdaki gibi, radyan cinsinden ifade edilen bir açı olan Teta (teta) değişkenini verir:

Denklem

SANBAĞ_DEĞİŞKEN (IMARGUMENT) Formülü Kullanımı

 SANBAĞ_DEĞİŞKEN (karmsayı) 

SANBAĞ_DEĞİŞKEN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Karmsayı   - Girilmesi Zorunludur : Teta değişkenini bulmak istediğiniz karmaşık sayıdır.

Bazı Uyarılar

 • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • SANBAĞ_DEĞİŞKEN aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  Denklem ve

  z = x + yi

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANBAĞ_DEĞİŞKEN ("3+4i")3+4i'nin radyan cinsinden teta değişkeni (0,927295)

 • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft