Excel IMCONJUGATE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMCONJUGATE formülünün Türkçe karışılığı SANEŞLENEK formülüdür.

Aşağıda SANEŞLENEK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

x + yi veya x + yj metin biçimindeki karmaşık sayının karmaşık eşleniğini verir.

SANEŞLENEK (IMCONJUGATE) Formülü Kullanımı

 SANEŞLENEK (karmsayı) 

SANEŞLENEK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Karmsayı   - Girilmesi Zorunludur : Eşlenik olmasını istediğiniz karmaşık bir sayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık bir sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • Karmaşık bir sayının eşleniği:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANEŞLENEK ("3+4i")3+4i'nin karmaşık eşleniği (3 - 4i)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft