Excel IMCOS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMCOS formülünün Türkçe karışılığı SANCOS formülüdür.

Aşağıda SANCOS fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

x + yi ya da x + yj metin biçiminde karmaşık sayının kosinüsünü verir.

SANCOS (IMCOS) Formülü Kullanımı

 SANCOS (karmsayı) 

SANCOS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Karmsayı   - Girilmesi Zorunludur : Kosinüsünü bulmak istediğiniz karmaşık sayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • Karmsayı mantıksal bir değerse, SANCOS fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Karmaşık bir sayının kosinüsü:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANCOS ("1+i")1+i'nin kosinüsü (0,83373 - 0,988898i)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft