Excel IMDIV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMDIV formülünün Türkçe karışılığı SANBÖL formülüdür.

Aşağıda SANBÖL fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

x + yi ya da x + yj metin biçimindeki iki karmaşık sayının bölümünü verir.

SANBÖL (IMDIV) Formülü Kullanımı

 SANBÖL (karmsayı1, karmsayı2) 

SANBÖL fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Karmsayı1   - Girilmesi Zorunludur : Karmaşık pay ya da bölünendir.
  • Karmsayı2   - Girilmesi Zorunludur : Karmaşık payda ya da bölendir.

Bazı Uyarılar

  • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • İki karmaşık sayının bölümü:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANBÖL ("-238+240i";"10+24i")Formüldeki iki karmaşık sayının bölümü (5 + 12i)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft