Excel IMLN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMLN formülünün Türkçe karışılığı SANLN formülüdür.

Aşağıda SANLN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

x + yi ya da x + yj metin biçimindeki karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir.

SANLN (IMLN) Formülü Kullanımı

 SANLN (karmsayı) 

SANLN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Karmsayı   - Girilmesi Zorunludur : Doğal logaritmasını bulmak istediğiniz karmaşık sayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • Karmaşık bir sayının doğal logaritması:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANLN ("3+4i")3+4i'nin doğal logaritması (1,609438 + 0,927295i)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft