Excel IMLOG10 Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMLOG10 formülünün Türkçe karışılığı SANLOG10 formülüdür.

Aşağıda SANLOG10 fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

x + yi veya x + yj metin biçimindeki karmaşık bir sayının ortak (10 tabanındaki) logaritmasını verir.

SANLOG10 (IMLOG10) Formülü Kullanımı

 SANLOG10 (karmsayı) 

SANLOG10 fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Karmsayı   - Girilmesi Zorunludur : 10 tabanındaki logaritmasını bulmak istediğiniz karmaşık bir sayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • Karmaşık bir sayının 10 tabanındaki logaritması aşağıdaki şekilde doğal logaritmadan hesaplanabilir:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANLOG10 ("3+4i")3+4i'nin (10 tabanında) logaritması (0,69897 + 0,402719i)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft