Excel IMLOG2 Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMLOG2 formülünün Türkçe karışılığı SANLOG2 formülüdür.

Aşağıda SANLOG2 fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

x + yi ya da x + yj metin biçimindeki karmaşık bir sayının 2 tabanındaki logaritmasını verir.

SANLOG2 (IMLOG2) Formülü Kullanımı

 SANLOG2 (karmsayı) 

SANLOG2 fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Karmsayı   - Girilmesi Zorunludur : 2 tabanındaki logaritmasını bulmak istediğiniz karmaşık sayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • Karmaşık bir sayının 2 tabanındaki logaritması aşağıdaki şekilde doğal logaritmadan hesaplanabilir:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANLOG2 ("3+4i")3+4i'nin 2 tabanındaki logaritması (2,321928 + 1,337804i)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft