Excel IMPOWER Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMPOWER formülünün Türkçe karışılığı SANKUVVET formülüdür.

Aşağıda SANKUVVET fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

X + yi ya da x + yj metin biçimindeki karmaşık bir sayıyı üssü alınmış olarak verir.

SANKUVVET (IMPOWER) Formülü Kullanımı

 SANKUVVET (karmsayı, sayı) 

SANKUVVET fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Karmsayı   - Girilmesi Zorunludur : Kuvvetini almak istediğiniz karmaşık sayıdır.
 • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Karmaşık sayının kuvvetidir.

Bazı Uyarılar

 • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • Sayı sayısal değilse, SANKUVVET fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Sayı bir tamsayı, kesir ya da negatif sayı olabilir.
 • Üssü alınmış karmaşık bir sayı aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  Denklem

  ve:

  Denklem

  ve:

  Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANKUVVET ("2+3i";3)2+3i üssü 3 (-46 + 9i)

 • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft