Excel IMREAL Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMREAL formülünün Türkçe karışılığı SANGERÇEK formülüdür.

Aşağıda SANGERÇEK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

x + yi ya da x + yj metin biçimindeki karmaşık bir sayının gerçek katsayısını verir.

SANGERÇEK (IMREAL) Formülü Kullanımı

 SANGERÇEK (karmsayı) 

SANGERÇEK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Karmsayı   - Girilmesi Zorunludur : gerçek katsayısını bulmak istediğiniz karmaşık sayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANGERÇEK ("6-9i")6-9i'nin gerçek katsayısı (6)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft