Excel IMSUB Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IMSUB formülünün Türkçe karışılığı SANTOPLA formülüdür.

Aşağıda SANTOPLA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

x + yi ya da x + yj metin biçimindeki iki karmaşık sayının farkını verir.

SANTOPLA (IMSUB) Formülü Kullanımı

 SANTOPLA (karmsayı1, karmsayı2) 

SANTOPLA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Karmsayı1   - Girilmesi Zorunludur : Karmsayı2'yi çıkarmak istediğiniz karmaşık sayıdır.
  • Karmsayı2   - Girilmesi Zorunludur : Karmsayı1'den çıkarmak istediğiniz karmaşık sayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Gerçek ve sanal katsayıları karmaşık sayıya çevirmek için KARMAŞIK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
  • İki karmaşık sayının farkı:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=SANTOPLA ("13+4i";"5+3i")Formüldeki iki karmaşık sayı arasındaki fark (8 + i)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft