Excel INDEX Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce INDEX formülünün Türkçe karışılığı İNDİS formülüdür.

Aşağıda İNDİS fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Tablo veya aralıktaki değeri ya da değere başvuruyu verir. İNDİS fonksiyonunun iki biçimi vardır: dizi (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) biçimi ve başvuru biçimi.

Yapmak istediğiniz Göreceğiniz
Belirli bir hücrenin veya hücre dizisinin değerini vermek Dizi biçimi
Belirli hücrelere başvuru vermek Başvuru biçimi

Dizi biçimi

Açıklama

Tabloda veya dizide (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) bulunan öğenin değerini, satır ve sütun numarası indisleriyle seçerek verir.

İNDİS fonksiyonunun birinci değişkeni bir dizi sabitiyse, dizi biçimini kullanabilirsiniz.

İNDİS Formülü Kullanımı

 İNDİS (dizi, satır_sayısı, [sütun_sayısı]) 

İNDİS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi   - Girilmesi Zorunludur : Bir hücre aralığı veya dizi sabitidir.
  • Dizi yalnızca tek bir satır veya sütun içeriyorsa, ilgili satır_sayısı veya sütun_sayısı değişkeni isteğe bağlıdır.

  • Dizinin birden çok satırı ve birden çok sütunu varsa ve yalnızca satır_sayısı veya sütun_sayısı'ndan biri kullanılırsa, İNDİS fonksiyonu dizideki tüm satır veya sütuna ilişkin bir dizi verir.

 • Satır_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Dizinin içinden değeri verilecek satırı seçer. Satır_sayısı belirtilmezse sütun_sayısı gerekir.
 • Sütun_sayısı   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Dizinin içinden değeri verilecek sütunu seçer. Sütun_sayısı belirtilmezse, satır_sayısı gerekir.

Uyarı

 • Satır_sayısı ve sütun_sayısı değişken/lerinin ikisi de kullanılırsa İNDİS fonksiyonu, satır_sayısı ve sütun_sayısı değişken/lerinin kesişimindeki hücrenin değerini verir.
 • Satır_sayısı veya sütun_sayısı'nı 0 (sıfır) olarak belirtirseniz, İNDİS sırasıyla tüm sütuna veya satıra ilişkin değerlerin dizisini verir. Dizi sonucu verecek değerlerin kullanılması için, İNDİS fonksiyonu bir sıra için yatay hücreler aralığında veya bir sütun için dikey hücreler aralığında dizi formülü (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) olarak girilmelidir. Bir dizi formülünü girmek için, CTRL+SHIFT+ENTER'a basın.
 • Satır_sayısı ve sütun_sayısı dizideki bir hücreyi göstermelidir, tersi durumda, İNDİS fonksiyonu #BAŞV! hata değeri verir.

Örnekler

Örnek 1

A B
Veri Veri
ElmaLimon
MuzArmut
Formül Açıklama (Sonuç)
=İNDİS (A2:B3;2;2)Aralıktaki ikinci sıranın ve ikinci sütunun kesişimindeki değer (Armut)
=İNDİS (A2:B3;2;1)Aralıktaki ikinci sıranın ve birinci sütunun kesişimindeki değer (Muz)

Örnek 2

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=İNDİS ({1;2;3;4};0;2)Dizi sabitinin ilk satır, ikinci sütunundaki değer (2)
Dizi sabitinin ikinci satırı, ikinci sütunundaki değer (4)

Not Örnekteki formülün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan A2:A3 aralığını seçin. F2'ye basın ve ardından CTRL+SHIFT+ENTER'a basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuç 2 olacaktır.

Başvuru biçimi

Açıklama

Belirli bir satır ve sütunun kesişimindeki hücrenin başvurusunu verir. Başvuru bitişik olmayan seçimlerden oluşuyorsa, araştırılacak olan seçimi alabilirsiniz.

İNDİS Formülü Kullanımı

 İNDİS (başv, satır_sayısı, [sütun_sayısı], [alan_sayısı]) 

İNDİS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Başv   - Girilmesi Zorunludur : Bir ya da daha fazla hücre aralığına bir başvurudur.
  • Başv için bitişik olmayan bir aralık giriyorsanız, başvuruyu ayraç içine alın.

  • Başv'daki her alan yalnızca bir satır ya da sütun içeriyorsa, satır_sayısı ya da sütun_sayısı değişkeni isteğe bağlıdır. Örneğin, tek bir satır başvurusu için, İNDİS (başv;sütun_sayısı) fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

 • Satır_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : İçinden bir başvuru verilecek olan başvurudaki satırın sayısıdır.
 • Sütun_sayısı   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : İçinden bir başvuru verilecek olan başvurudaki sütunun sayısıdır.
 • Alan_sayısı   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : İçinden satır_sayısı ve sütun_sayısının kesişimi verilecek olan başvurudaki bir aralığı seçin. Seçilen ya da girilen ilk alan 1, ikincisi 2 vb. olarak numaralanır. Alan_sayısı belirtilmezse, İNDİS 1. alanı kullanır.
  • Örneğin, başv (A1:B4,D1:E4,G1:H4) hücrelerini tanımlıyorsa, alan_sayısı 1, A1:B4 aralığı, alan_sayısı 2, D1:E4 aralığı ve alan_sayısı 3, G1:H4 aralığıdır.

Uyarı

 • Başv ve alan_sayısı belirli bir aralığı seçtikten sonra, satır_sayısı ve sütun_sayısı belirli bir hücre seçer: satır_sayısı 1 aralıktaki ilk satırdır, sütun_sayısı 1 ilk sütundur vb. İNDİS fonksiyonunun verdiği başvuru satır_sayısı ve sütun_sayısının kesişimidir.
 • Satır_sayısı ya da sütun_sayısını 0'a ayarlarsanız, İNDİS fonksiyonu, sırasıyla, tüm sütun ya da tüm satırın başvurusunu verir.

 • Satır_sayısı, sütun_sayısı ve alan_sayısı başvuru içindeki bir hücreye işaret etmelidir; aksi halde, İNDİS fonksiyonu #BAŞV! hata değeri verir. Satır_sayısı ve Sütun_sayısı belirtilmezse, İNDİS fonksiyonu, alan_sayısı ile belirtilen başvurudaki alanı verir.
 • İNDİS fonksiyonunun sonucu bir başvurudur ve başka formüller tarafından başvuru olarak yorumlanır. Formüle bağlı olarak, İNDİS fonksiyonunun sonuç değeri bir başvuru ya da bir değer olarak kullanılabilir. Örneğin, HÜCRE ("en";İNDİS (A1:B2;1;2) ) formülü, HÜCRE ("en";B1) formülünün eşdeğeridir. HÜCRE fonksiyonu, İNDİS fonksiyonunun sonuç değerini bir hücre başvurusu olarak kullanır. Öte yandan, 2*İNDİS (A1:B2;1;2) gibi bir formül İNDİS fonksiyonunun sonuç değerini B1 hücresindeki sayıya çevirir.

Örnek

A B C
Meyve Fiyat Sayı
Elma0,6940
Muz0,3438
Limon0,5515
Portakal0,2525
Armut0,5940
Badem2,8010
Mahun3,5516
Fıstık1,2520
Ceviz1,7512
Formül Açıklama (Sonuç)
=İNDİS (A2:C6, 2, 3)A2:C6 aralığında, ikinci sıranın ve üçüncü sütunun C3 hücresinin içeriğini oluşturan kesişimi. (38)
=İNDİS ( (A1:C6, A8:C11) , 2, 2, 2)A8:C11'in ikinci alanında, ikinci satır ve ikinci sütunun B9 hücresinin içeriğini oluşturan kesişimi. (3,55)
=TOPLA (İNDİS (A1:C11, 0, 3, 1) )A1:C11 aralığının birinci alanındaki üçüncü sütunun C1:C6'nın toplamına karşılık gelen toplamı. (216)
=TOPLA (B2:İNDİS (A2:C6, 5, 2) )B2'de başlayan ve A2:A6 aralığının beşinci sırasının ve ikinci sütununun kesişiminde sona eren aralığın B2:B6'nın toplamına karşılık gelen toplamı. (2,42)


 • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft