Excel INDIRECT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce INDIRECT formülünün Türkçe karışılığı DOLAYLI formülüdür.

Aşağıda DOLAYLI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Metin dizesiyle belirlenen başvuruyu verir. Başvurular, içerikleri görüntülenmek üzere derhal değerlendirilir. Formülün kendisini değiştirmeden formül içindeki hücre başvurusunu değiştirmek isterseniz, DOLAYLI fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

DOLAYLI (INDIRECT) Formülü Kullanımı

 DOLAYLI (başv_metni, [a1]) 

DOLAYLI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Başv_metni   - Girilmesi Zorunludur : A1-stili başvuru, R1C1-stili başvuru, başvuru olarak tanımlanmış bir ad veya metin dizesi olarak bir hücreye yapılan başvuruyu içeren bir başvurudur. Başv_metni geçerli bir hücre başvurusu değilse, DOLAYLI fonksiyonu #BAŞV! hata değeri verir.
  • Başv_metni bir başka çalışma kitabına başvuruyorsa (dış başvuru) , diğer çalışma kitabı açık olmalıdır. Kaynak çalışma kitabı açık değilse, DOLAYLI #BAŞV! hata değeri verir.
  • Başv_metni 1.048.576 satır sınırının veya 16.384 (XFD) dışındaki bir hücre aralığına başvuruyorsa, DOLAYLI bir #REF! hatası verir.

   Not Bu davranış, aşılan sınırı yoksayan ve bir değer veren Excel'in Microsoft Office Excel 2007'den önceki sürümlerindeki davranıştan farklıdır.

 • A1   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Başv_metni hücresinde hangi tip başvurunun yer aldığını belirleyen mantıksal değerdir.
  • A1 DOĞRU ise veya belirtilmemişse, başv_metni A1-stili başvuru olarak yorumlanır.

  • A1 YANLIŞ ise, başv_metni R1C1-stili başvuru olarak yorumlanır.

Örnek

A B
Veri Veri
B21,333
B345
Kemal10
562
Formül Açıklama (Sonuç)
=DOLAYLI ($A$2)A2 hücresindeki başvurunun değeri (1,333)
=DOLAYLI ($A$3)A3 hücresindeki başvurunun değeri (45)
=DOLAYLI ($A$4)B4 hücresinde tanımlanmış "Kemal," adı bulunuyorsa, tanımlanmış adın değeri verilir (10)
=DOLAYLI ("B"&$A$5)A5 hücresindeki başvurunun değeri (62)

Bir hücreye başvuran bir formül oluşturduğunuzda, (1) hücre silmek üzere Kes komutunu kullanarak hücre taşındıysa veya (2) satır ve sütun eklenmesi ve silinmesi nedeniyle hücre taşındıysa, bu hücrenin başvuruları güncelleştirilecektir. Formülün hücrenin üstündeki satırın silinmesinden veya hücrenin taşınmasından etkilenmeksizin her zaman aynı hücreye başvurmasını istiyorsanız, DOLAYLI fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, her zaman A10 hücresine başvurmak istiyorsanız, aşağıdaki sözdizimini kullanabilirsiniz:

 =DOLAYLI ("A10") 


 • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft