Excel INFO Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce INFO formülünün Türkçe karışılığı BİLGİ formülüdür.

Aşağıda BİLGİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Çalışılan işletim ortamı hakkında bilgi verir.

BİLGİ (INFO) Formülü Kullanımı

 BİLGİ (metin_türü) 

BİLGİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Metin_türü   - Girilmesi Zorunludur : Hangi tür bilgi verilmesini istediğinizi belirten metindir.
  Metin_türü Sonuç
  "dizin"Geçerli dizin ya da klasörün yolu.
  "sayfasayı"Açık çalışma kitaplarındaki etkin çalışma sayfaları sayısı.
  "orjin""$A:" ile eklenmiş metin olarak, geçerli kaydırma konumuna bağlı olarak, pencerede görüntülenen en üst ve en soldaki hücrenin mutlak hücre başvurusunu getirir. Bu değer, Lotus 1-2-3 yayım 3.x uyumluluğu için hazırlanmıştır.Getirilen gerçek değer geçerli başvuru stili ayarına bağlıdır. Örnek olarak D9 kullanıldığında, getirilen değer şöyle olacaktır:
  • A1 başvuru stili "$A:$D$9".
  • R1C1 başvuru stili "$A:R9C4"
  "isversiyonu"Metin olarak, geçerli işletim sistemi sürümü.
  "yenidenhesap"Geçerli yeniden hesaplama modu;"Otomatik" veya "El ile" sonucunu verir.
  "sürüm"Metin olarak, Microsoft Excel sürümü.
  "sistem"İşletim ortamının adı:
  Macintosh = "mac"
  Windows = "pcdos"

  Önemli Microsoft Excel'in önceki sürümlerinde, "memavail", "memused" ve "totmem" metin_türü değerleri, bellek bilgilerini döndürürdü. Bu metin_türü değerleri, artık desteklenmemektedir ve şimdi #YOK hata değerini getirir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=BİLGİ ("sayfasayı")Etkin çalışma sayfalarının sayısı (değişir)
=BİLGİ ("yenidenhesap")Çalışma kitabı için yeniden hesaplama modu (Otomatik veya El ile)

 • Bilgi fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft