Excel INT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce INT formülünün Türkçe karışılığı TAMSAYI formülüdür.

Aşağıda TAMSAYI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar.

TAMSAYI (INT) Formülü Kullanımı

 TAMSAYI (sayı) 

TAMSAYI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Aşağı doğru bir tamsayıya yuvarlamak istediğiniz gerçek sayıdır.

Örnek

A B
Veri
19,5
Formül Açıklama (Sonuç)
=TAMSAYI (8,9)8,9'u aşağı yuvarlar (8)
=TAMSAYI (-8,9)-8,9'u aşağı yuvarlar (-9)
=A2-TAMSAYI (A2)A2 hücresindeki pozitif gerçek sayının ondalık bölümünü verir (0,5)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft