Excel INTERCEPT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce INTERCEPT formülünün Türkçe karışılığı KESMENOKTASI formülüdür.

Aşağıda KESMENOKTASI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Varolan x-değerleri ve y-değerlerini kullanarak y-eksenini kesecek çizgi üzerindeki noktayı hesaplar. Kesme noktası bilinen x-değerleri ve bilinen y-değerlerinden geçen en uyumlu regresyon çizgisini temel alır. Bağımsız değişken 0 (sıfır) olduğunda bağımlı değişkenin değerini belirlemek istediğinizde KESMENOKTASI fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, veri noktalarınız oda sıcaklığında ve daha yüksek bir sıcaklıkta alınmışken 0°C'de bir metalin elektrik direncini öngörmek için KESMENOKTASI fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

KESMENOKTASI (INTERCEPT) Formülü Kullanımı

 KESMENOKTASI (bilinen_y'ler, bilinen_x'ler) 

KESMENOKTASI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bilinen_y'ler   - Girilmesi Zorunludur : Bağımlı gözlemler ya da veri kümesidir.
 • Bilinen_x'ler   - Girilmesi Zorunludur : Bağımsız gözlemler ya da veri kümesidir.

Bazı Uyarılar

 • Bağımsız değişkenler sayı ya sayı içeren ad, dizi veya başvurular olmalıdır.
 • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Bilinen_y'ler ve bilinen_x'ler farklı sayıda veri noktası içeriyorsa ya da hiç veri noktası içermiyorsa, KESMENOKTASI fonksiyonu #YOK hata değerini verir.
 • Regresyon çizgisinin kesme noktası denklemi a, aşağıdaki gibidir:

  Denklem

  burada eğim b, aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  ve burada x ve y örnek ortalamalardır (ORTALAMA (bilinen_x’ler) ve ORTALAMA (bilinen_y’ler) ) .

 • KESMENOKTASI ve EĞİM fonksiyonlarınde kullanılan temel algoritma DOT fonksiyonunde kullanılan temel algoritmadan farklıdır. Bu algoritmalar arasındaki farklılık veri tanımsız ve aynı doğrultu üzerindeyse farklı sonuçlara neden olabilir. Örneğin, bilinen_y'ler değişkenine ait veri noktaları 0; bilinen_x'ler değişkenine ait veri noktaları da 1 ise:
  • KESMENOKTASI ve EĞİM #SAYI/0! hatası verir. KESMENOKTASI ve EĞİM algoritması bir ve yalnızca bir yanıt aramak için tasarlanmıştır; bu durumdaysa birden çok yanıt vardır.
  • DOT 0 değerini verir. DOT algoritması aynı doğrultu üzerindeki verilerin akılcı sonuçlarını vermek için tasarlanmıştır; bu durumda da en az bir yanıt bulunabilir.

Örnek

A B
Bilinen y Bilinen x
26
35
911
17
85
Formül Açıklama (Sonuç)
=KESMENOKTASI (A2:A6;B2:B6)Yukarıdaki x-değerleri ve y-değerleri kullanılarak, bir çizginin y-eksenini keseceği nokta (0,0483871) .

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft