Excel INTRATE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce INTRATE formülünün Türkçe karışılığı FAİZORANI formülüdür.

Aşağıda FAİZORANI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Tam olarak yatırım yapılan menkul değerin faiz oranını verir.

FAİZORANI (INTRATE) Formülü Kullanımı

 FAİZORANI (düzenleme, vade, yatırım, teminat, [temel]) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

FAİZORANI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Yatırım   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değere yatırılan tutardır.
 • Teminat   - Girilmesi Zorunludur : Vade tarihinde alınacak miktardır.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Düzenleme, vade ve temel kesirli bölümleri atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, FAİZORANI fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Yatırım ≤ 0 veya teminat ≤ 0 ise, FAİZORANI fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, FAİZORANI fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme ≥ vade ise, FAİZORANI fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • FAİZORANI aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • T = yıl temeline göre yıldaki gün sayısıdır.
  • GKV = düzenleme tarihinden vade tarihine kadar olan gün sayısıdır.

Örnek

A B
Veri Açıklama
15 Şubat 2008Düzenleme tarihi
15 Mayıs 2008Vade tarihi
1.000.000Yatırım
1.014.420Teminat değeri
2Gerçek/360 temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=FAİZORANI (A2;A3,A4;A5;A6)Yukarıdaki bononun koşullarına göre indirim oranı (0,05768 veya %5.77)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft