Excel IPMT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IPMT formülünün Türkçe karışılığı FAİZTUTARI formülüdür.

Aşağıda FAİZTUTARI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemdeki faiz ödemesini verir.

FAİZTUTARI (IPMT) Formülü Kullanımı

 FAİZTUTARI (oran, dönem, dönem_sayısı, bd, [gd], [tür]) 

FAİZTUTARI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Dönem başına faiz oranıdır.
 • Dönem   - Girilmesi Zorunludur : Faizini bulmak istediğiniz dönemi verir ve 1 ile dönem_sayısı arasında olmalıdır.
 • Dönem_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır.
 • Bd   - Girilmesi Zorunludur : Gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır.
 • Gd   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. Gd belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır (örneğin, bir borcun gelecekteki değeri 0'dır) .
 • Tür   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : 0 ya da 1 sayısıdır ve ödemelerin ne zaman yapılacağını belirtir. Tür belirtilmezse 0 olduğu varsayılır.
  Tür Ödeme zamanı
  0Dönem sonu
  1Dönem başı

Bazı Uyarılar

 • Oran ve dönem_sayısı için belirlediğiniz birimler konusunda tutarlı olmaya dikkat edin. Yüzde 12'lik faizle dört yıllık bir kredi için aylık ödemeler yapıyorsanız, oran için %12/12, dönem_sayısı için 4*12'yi kullanabilirsiniz. Aynı kredi için yıllık ödemeler yapıyorsanız oran için %12, dönem_sayısı için 4'ü kullanabilirsiniz.
 • Tüm değişken/ler için mevduat tasarrufları gibi dışarı ödediğiniz nakit negatif sayılarla, kâr payı gibi aldığınız nakit pozitif sayılarla belirtilir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
%10Yıllık faiz
1Faizini bulmak istediğiniz dönem
3Borç ödenecek yıl sayısı
8000Borcun bugünkü değeri
Formül Açıklama (Sonuç)
=FAİZTUTARI (A2/12, A3, A4*12, A5Yukarıdaki koşullara göre, borç için birinci ayda ödenmesi gereken faiz tutarı (-66,67)
=FAİZTUTARI (A2;3;A4;A5)Yukarıdaki koşullara göre olan ve ödemelerin yıllık olarak yapıldığı borç için geçen yıl ödenmesi gereken faiz (-292,45)

Not Aylık oranın elde edilmesi için faiz oranı 12'ye bölünür. Ödeme sayısının elde edilmesi için paranın ödendiği yıllar 12 ile çarpılır.


 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft