Excel IRR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce IRR formülünün Türkçe karışılığı İÇ_VERİM_ORANI formülüdür.

Aşağıda İÇ_VERİM_ORANI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Değerlerdeki sayılarla temsil edilen bir nakit akışları serisinin iç verim oranını verir. Bu nakit akışlarının, taksitli ödemelerde olduğu gibi, eşit olmaları gerekmez. Ancak, nakit akışları aylık veya yıllık olarak düzenli aralıklarla oluşmalıdır. İç verim oranı, düzenli aralıklarla yapılan ödemelerden (negatif değerler) ve gelirden (pozitif değerler) gerçekleşen bir yatırım için alınan faiz oranıdır.

İÇ_VERİM_ORANI (IRR) Formülü Kullanımı

 İÇ_VERİM_ORANI (değerler, [tahmin]) 

İÇ_VERİM_ORANI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Değerler   - Girilmesi Zorunludur : iç verim oranını hesaplamak istediğiniz sayıları içeren dizi ya da hücre başvurusu.
  • Değerler, iç verim oranının hesaplanması için en az bir pozitif, bir de negatif değer içermelidir.
  • İÇ_VERİM_ORANI nakit akışlarının sırasını değerlendirmek için değerlerin sırasını kullanır. Ödeme ve gelir değerlerinizi istediğiniz sırada girmeye dikkat edin.
  • Bir dizi ya da başvuru değişkeni metin, mantıksal değer ya da boş hücre içeriyorsa, bu değerler gözardı edilir.
 • Tahmin   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : İÇ_VERİM_ORANI'na yakın olduğunu tahmin ettiğiniz bir sayıdır.
  • Microsoft Excel İÇ_VERİM_ORANI'nı hesaplamak için yinelemeli bir teknik kullanır. Tahmin ile başlayarak, sonuç yüzde 0,00001 içinde doğru olana kadar İÇ_VERİM_ORANI hesaplamayı yineler. İÇ_VERİM_ORANI 20 denemeden sonra bir sonuç bulamazsa, #SAYI! hata değeri verir.
  • Genellikle İÇ_VERİM_ORANI hesaplaması için tahmini belirtmeniz gerekmez, tahmin belirtilmezse 0,1 (yüzde 10) olduğu varsayılır.
  • İÇ_VERİM_ORANI #SAYI! hata değeri verirse ya da sonuç beklediğinize yakın değilse, başka bir tahmin değeriyle yeniden deneyin.

Bazı Uyarılar

İÇ_VERİM_ORANI, net bugünkü değer fonksiyonu olan NBD'ye çok benzer. İÇ_VERİM_ORANI ile hesaplanan kar oranı 0 (sıfır) net bugünkü değere karşılık düşen kar oranıdır. Aşağıdaki formül İÇ_VERİM_ORANI ve NBD ilişkisini gösterir:

 NPV (IRR (B1:B6) ,B1:B6) 
eşittir 3.60E-08 [İÇ_VERİM_ORANI hesaplamasının sonucu olarak 3.60E-08 değeri gerçekte 0'dır (sıfır) .]

Örnek

A B
Veri Açıklama
-70.000İşletmenin ilk maliyeti
12.000Birinci yıldaki net gelir
15.000İkinci yıldaki net gelir
18.000Üçüncü yıldaki net gelir
21.000Dördüncü yıldaki net gelir
26.000Beşinci yıldaki net gelir
Formül Açıklama (Sonuç)
=İÇ_VERİM_ORANI (A2:A6)Yatırımın dört yıl sonraki iç verim oranı (%-2)
=İÇ_VERİM_ORANI (A2:A7)Beş yıl sonraki iç verim oranı (%9)
=İÇ_VERİM_ORANI (A2:A4;%-10)Yatırımın iki yıl sonraki iç verim oranını hesaplamak için, tahmin belirtmelisiniz (%-44)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft