Excel ISODD Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ISODD formülünün Türkçe karışılığı TEKMİ formülüdür.

Aşağıda TEKMİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sayı tekse DOĞRU, sayı çiftse YANLIŞ verir.

TEKMİ (ISODD) Formülü Kullanımı

 TEKMİ (sayı) 

TEKMİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Sınanacak değerdir. Sayı tamsayı değilse, kesirli kısmı atılır.

Uyarı

Sayı sayısal değilse TEKMİ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=TEKMİ (-1)-1'in tek olup olmadığını denetler (DOĞRU)
=TEKMİ (2,5)2,5'in tek olup olmadığını denetler (YANLIŞ)
=TEKMİ (5)5'in tek olup olmadığını denetler (DOĞRU)

  • Bilgi fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft