Excel ISREF Formülünün Türkçesi

10.10.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ISREF formülünün Türkçe karışılığı DIR işlevleri formülüdür.

Aşağıda DIR fonksiyonlarının formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

DIR fonksiyonları olarak anılan bu fonksiyonların her biri, belirtilen değeri denetler ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ değeri verir. Örneğin, değer değişkeni boş bir hücreye başvuru ise, EBOŞSA fonksiyonu DOĞRU mantıksal değerini verir; aksi koşullarda verdiği değer YANLIŞ olacaktır.

Bir değerin üzerinde hesaplama veya başka eylemler yapmadan önce değer hakkında bilgi edinmek için DIR fonksiyonlarınden birini kullanabilirsiniz. Örneğin, hata oluştuğunda farklı bir eylem gerçekleştirmek için EHATALIYSA fonksiyonunu EĞER fonksiyonuyle birlikte kullanabilirsiniz:

=EĞER(EHATALIYSA(A1), "Hata oluştu.", A1 * 2)

Bu formül A1'de bir hata durumu olup olmadığını denetler. Varsa, EĞER fonksiyonu "Hata oluştu." iletisini verir. Hata yoksa, EĞER fonksiyonu A1*2 hesaplamasını yapar.

DIR işlevleriFormülü Kullanımı

EBOŞSA(değer)
EHATA(değer)
EHATALIYSA(değer)
EMANTIKSALSA(değer)
EYOKSA(değer)
EMETİNDEĞİLSE(değer)
ESAYIYSA(value)
EREFSE(değer)
EMETİNSE(değer)

DIR fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler  bulunur:

 • değer   - Girilmesi Zorunludur : Sınanmasını istediğiniz değer. Değer değişkeni, boşluk (boş hücre), hata, mantıksal değer, metin, sayı ya da başvuru değeri veya bunlardan birine başvuruda bulunan ad olabilir.

  İşlevDOĞRU değeri verme koşulu
  EBOŞSADeğer boş bir hücreye başvuruyorsa.
  EHATADeğer #YOK dışında bir hata değerine başvuruyorsa.
  EHATALIYSADeğer herhangi bir hata değerine başvuruyorsa (#YOK, #DEĞER!, #BAŞV!, #SAYI/0!, #SAYI!, #AD? ya da #BOŞ!).
  EMANTIKSALSADeğer mantıksal değere başvuruyorsa.
  EYOKSADeğer #YOK (değer yok) hata değerine başvuruyorsa.
  EMETİNDEĞİLSEDeğer metin olmayan herhangi bir öğeye başvuruyorsa. (Değer boş bir hücreye başvuruyorsa bu fonksiyonun DOĞRU verdiğini unutmayın.)
  ESAYIYSADeğer bir sayıya başvuruyorsa.
  EREFSEDeğer bir başvuruya başvuruyorsa.
  EMETİNSEDeğer metne başvuruyorsa.

Bazı Uyarılar

 • DIR fonksiyonlarının değer değişken/leri dönüştürülmez. Çift tırnak içine alınan tüm sayısal değerler metin olarak kabul edilir. Örneğin, bir sayının gerekli olduğu birçok başka fonksiyonda, "19" metin değeri 19 sayısına çevrilir. Ancak ESAYIYSA("19") formülünde, "19" metin değerinden sayı değerine dönüştürülmez ve ESAYIYSA fonksiyonu YANLIŞ değerini verir.
 • DIR fonksiyonları, bir hesaplamanın sonucunu sınamak için formüllerde yararlıdır. EĞER fonksiyonuyle birlikte kullanıldığında, bu işlevler formüllerdeki hataları bulmak için bir yöntem sağlarlar (aşağıdaki örneklere bakın).

Örnek

Örnek 1

ABC
FormülAçıklamaSonuç
=MANTIKSALDIR(DOĞRU)DOĞRU'nun mantıksal bir değer olup olmadığını denetlerDOĞRU
=MANTIKSALDIR("DOĞRU")"DOĞRU" değerinin mantıksal bir değer olup olmadığını denetlerYANLIŞ
=SAYIDIR(4)4'ün sayı olup olmadığını denetlerDOĞRU
=BAŞVURUDUR(G8)G8'in geçerli bir başvuru olup olmadığını denetlerDOĞRU
=BAŞVURUDUR(XYZ1)XYZ1'in geçerli bir başvuru olup olmadığını denetlerYANLIŞ

Örnek 2

ABC
Veri
Altın
Bölge 1
#BAŞV!
330,92
#YOK
FormülAçıklamaSonuç
=BOŞTUR(A2)A2 hücresinin boş olup olmadığını denetlerYANLIŞ
=HATALIDIR(A4)A4 hücresindeki #BAŞV! değerinin hata değeri olup olmadığını denetlerDOĞRU
=YOKTUR(A4)A4 hücresindeki A4, #BAŞV! değerinin #YOK hatası olup olmadığını denetlerYANLIŞ
=YOKTUR(A6)A6 hücresindeki #YOK değerinin #YOK hatası olup olmadığını denetlerDOĞRU
=HATADIR(A6)A6 hücresindeki #YOK değerinin hata olup olmadığını denetlerYANLIŞ
=SAYIDIR(A5)A5 hücresindeki 330,92'nin sayı olup olmadığını denetlerDOĞRU
=METİNDİR(A3)A3 hücresindeki Bölge1'in metin olup olmadığını denetlerDOĞRU

 • Bilgi fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft