Excel İstatistik Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

06.08.2017
• Yazilim • Nedir • Bilgisayar

Excel İstatistik Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

#

Fonksiyon

Function

Kategori

Açıklama

1

ORTSAP

AVEDEV

İstatistik Fonksiyonları

Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir

2

ORTALAMA

AVERAGE

İstatistik Fonksiyonları

Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir

3

ORTALAMAA

AVERAGEA

İstatistik Fonksiyonları

Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir

4

EĞERORTALAMA

AVERAGEIF

İstatistik Fonksiyonları

Verili ölçütü karşılayan bir aralıktaki bütün hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar

5

ÇOKEĞERORTALAMA

AVERAGEIFS

İstatistik Fonksiyonları

Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar

6

BETA.DAĞ

BETA.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Beta birikimli dağılım fonksiyonunu verir

7

BETA.TERS

BETA.INV

İstatistik Fonksiyonları

Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım fonksiyonunun tersini verir

8

BİNOM.DAĞ

BINOM.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

9

BİNOM.DAĞ.ARALIK

BINOM.DIST.RANGE

İstatistik Fonksiyonları

Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir

10

BİNOM.TERS

BINOM.INV

İstatistik Fonksiyonları

Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir

11

KİKARE.DAĞ

CHISQ.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.

12

KİKARE.DAĞ.SAĞK

CHISQ.DIST.RT

İstatistik Fonksiyonları

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir

13

KİKARE.TERS

CHISQ.INV

İstatistik Fonksiyonları

Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.

14

KİKARE.TERS.SAĞK

CHISQ.INV.RT

İstatistik Fonksiyonları

Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir

15

KİKARE.TEST

CHISQ.TEST

İstatistik Fonksiyonları

Bağımsızlık sınamalarını verir

16

GÜVENİLİRLİK.NORM

CONFIDENCE.NORM

İstatistik Fonksiyonları

Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

17

GÜVENİLİRLİK.T

CONFIDENCE.T

İstatistik Fonksiyonları

Student t-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.

18

KORELASYON

CORREL

İstatistik Fonksiyonları

İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir

19

BAĞ_DEĞ_SAY

COUNT

İstatistik Fonksiyonları

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar

20

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY

COUNTA

İstatistik Fonksiyonları

Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar

21

BOŞLUKSAY

COUNTBLANK

İstatistik Fonksiyonları

Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar

22

EĞERSAY

COUNTIF

İstatistik Fonksiyonları

Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar

23

ÇOKEĞERSAY

COUNTIFS

İstatistik Fonksiyonları

Bir aralık içindeki, birden çok ölçüte uyan hücreleri sayar

24

KOVARYANS.P

COVARIANCE.P

İstatistik Fonksiyonları

Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

25

KOVARYANS.S

COVARIANCE.S

İstatistik Fonksiyonları

Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir

26

SAPKARE

DEVSQ

İstatistik Fonksiyonları

Sapmaların karelerinin toplamını verir

27

ÜSTEL.DAĞ

EXPON.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Üstel dağılımı verir

28

F.DAĞ

F.DIST

İstatistik Fonksiyonları

F olasılık dağılımını verir

29

F.DAĞ.SAĞK

F.DIST.RT

İstatistik Fonksiyonları

F olasılık dağılımını verir

30

F.TERS

F.INV

İstatistik Fonksiyonları

F olasılık dağılımının tersini verir

31

F.TERS.SAĞK

F.INV.RT

İstatistik Fonksiyonları

F olasılık dağılımının tersini verir

32

F.TEST

F.TEST

İstatistik Fonksiyonları

F-test'in sonucunu verir

33

FISHER

FISHER

İstatistik Fonksiyonları

Fisher dönüşümünü verir

34

FISHERTERS

FISHERINV

İstatistik Fonksiyonları

Fisher dönüşümünün tersini verir

35

TAHMİN

FORECAST

İstatistik Fonksiyonları

Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir Not: Excel 2016’da bu işlev, yeni Tahmin işlevlerinin bir parçası olarak TAHMİN.DOĞRUSAL ile değiştirilmiştir. Ancak önceki sürümlerle uyumluluk kapsamında hala kullanımdadır.

36

TAHMİN.ETS

FORECAST.ETS

İstatistik Fonksiyonları

Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür Not: Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

37

TAHMİN.ETS.GVNARAL

FORECAST.ETS.CONFINT

İstatistik Fonksiyonları

Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür Not: Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

38

TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK

FORECAST.ETS.SEASONALITY

İstatistik Fonksiyonları

Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür Not: Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

39

TAHMİN.ETS.İSTAT

FORECAST.ETS.STAT

İstatistik Fonksiyonları

Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür Not: Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

40

TAHMİN.DOĞRUSAL

FORECAST.LINEAR

İstatistik Fonksiyonları

Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür Not: Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

41

SIKLIK

FREQUENCY

İstatistik Fonksiyonları

Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir

42

GAMA

GAMMA

İstatistik Fonksiyonları

Gama işlevi değerini verir

43

GAMA.DAĞ

GAMMA.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Gama dağılımını verir

44

GAMA.TERS

GAMMA.INV

İstatistik Fonksiyonları

Gama kümülatif dağılımının tersini verir

45

GAMALN

GAMMALN

İstatistik Fonksiyonları

Gama işlevinin (Γ (x) ) doğal logaritmasını verir

46

GAMALN.DUYARLI

GAMMALN.PRECISE

İstatistik Fonksiyonları

Gama işlevinin (Γ (x) ) doğal logaritmasını verir

47

GAUSS

GAUSS

İstatistik Fonksiyonları

Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir

48

GEOORT

GEOMEAN

İstatistik Fonksiyonları

Geometrik ortayı verir

49

BÜYÜME

GROWTH

İstatistik Fonksiyonları

Üstel bir eğilim boyunca değerler verir

50

HARORT

HARMEAN

İstatistik Fonksiyonları

Harmonik ortayı verir

51

HİPERGEOM.DAĞ

HYPGEOM.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Hipergeometrik dağılımı verir

52

KESMENOKTASI

INTERCEPT

İstatistik Fonksiyonları

Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir

53

BASIKLIK

KURT

İstatistik Fonksiyonları

Bir veri kümesinin basıklığını verir

54

BÜYÜK

LARGE

İstatistik Fonksiyonları

Veri kümesinde k sırasındaki en büyük değeri verir

55

DOT

LINEST

İstatistik Fonksiyonları

Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir

56

LOT

LOGEST

İstatistik Fonksiyonları

Üstel bir eğilimin parametrelerini verir

57

LOGNORM.DAĞ

LOGNORM.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Birikimli lognormal dağılımını verir

58

LOGNORM.TERS

LOGNORM.INV

İstatistik Fonksiyonları

Bir logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir

59

MAK

MAX

İstatistik Fonksiyonları

Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir

60

MAKA

MAXA

İstatistik Fonksiyonları

Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir

61

ÇOKEĞERMAK

MAXIFS

İstatistik Fonksiyonları

Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür.

62

ORTANCA

MEDIAN

İstatistik Fonksiyonları

Belirtilen sayıların orta değerini verir

63

MİN

MIN

İstatistik Fonksiyonları

Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir

64

MİNA

MINA

İstatistik Fonksiyonları

Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir

65

ÇOKEĞERMİN

MINIFS

İstatistik Fonksiyonları

Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en küçük değeri döndürür.

66

ENÇOK_OLAN.ÇOK

MODE.MULT

İstatistik Fonksiyonları

Bir dizi veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir

67

ENÇOK_OLAN.TEK

MODE.SNGL

İstatistik Fonksiyonları

Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir

68

NEGBİNOM.DAĞ

NEGBINOM.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Negatif binom dağılımını verir

69

NORM.DAĞ

NORM.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Normal birikimli dağılımı verir

70

NORM.TERS

NORM.INV

İstatistik Fonksiyonları

Normal kümülatif dağılımın tersini verir

71

NORM.S.DAĞ

NORM.S.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Standart normal birikimli dağılımı verir

72

NORM.S.TERS

NORM.S.INV

İstatistik Fonksiyonları

Standart normal birikimli dağılımın tersini verir

73

PEARSON

PEARSON

İstatistik Fonksiyonları

Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir

74

YÜZDEBİRLİK.HRC

PERCENTILE.EXC

İstatistik Fonksiyonları

Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1 aralığında, hariç

75

YÜZDEBİRLİK.DHL

PERCENTILE.INC

İstatistik Fonksiyonları

Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir

76

YÜZDERANK.HRC

PERCENTRANK.EXC

İstatistik Fonksiyonları

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir

77

YÜZDERANK.DHL

PERCENTRANK.INC

İstatistik Fonksiyonları

Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

78

PERMÜTASYON

PERMUT

İstatistik Fonksiyonları

Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir

79

PERMÜTASYONA

PERMUTATIONA

İstatistik Fonksiyonları

Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)

80

PHI

PHI

İstatistik Fonksiyonları

Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir

81

POISSON.DAĞ

POISSON.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Poisson dağılımını verir

82

OLASILIK

PROB

İstatistik Fonksiyonları

Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir

83

DÖRTTEBİRLİK.HRC

QUARTILE.EXC

İstatistik Fonksiyonları

Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir

84

DÖRTTEBİRLİK.DHL

QUARTILE.INC

İstatistik Fonksiyonları

Veri kümesinin dörtte birliğini verir

85

RANK.ORT

RANK.AVG

İstatistik Fonksiyonları

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

86

RANK.EŞİT

RANK.EQ

İstatistik Fonksiyonları

Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir

87

RKARE

RSQ

İstatistik Fonksiyonları

Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir

88

ÇARPIKLIK

SKEW

İstatistik Fonksiyonları

Bir dağılımın çarpıklığını verir

89

ÇARPIKLIK.P

SKEW.P

İstatistik Fonksiyonları

Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu

90

EĞİM

SLOPE

İstatistik Fonksiyonları

Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir

91

KÜÇÜK

SMALL

İstatistik Fonksiyonları

Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir

92

STANDARTLAŞTIRMA

STANDARDIZE

İstatistik Fonksiyonları

Normalleştirilmiş bir değer verir

93

STDSAPMA.P

STDEV.P

İstatistik Fonksiyonları

Standart sapmayı tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

94

STDSAPMA.S

STDEV.S

İstatistik Fonksiyonları

Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

95

STDSAPMAA

STDEVA

İstatistik Fonksiyonları

Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

96

STDSAPMASA

STDEVPA

İstatistik Fonksiyonları

Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

97

STHYX

STEYX

İstatistik Fonksiyonları

Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir

98

T.DAĞ

T.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

99

T.DAĞ.2K

T.DIST.2T

İstatistik Fonksiyonları

Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir

100

T.DAĞ.SAĞK

T.DIST.RT

İstatistik Fonksiyonları

Student t-dağılımını verir

101

T.TERS

T.INV

İstatistik Fonksiyonları

Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlevi olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir

102

T.TERS.2K

T.INV.2T

İstatistik Fonksiyonları

Student t-dağılımının tersini verir

103

T.TEST

T.TEST

İstatistik Fonksiyonları

Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

104

EĞİLİM

TREND

İstatistik Fonksiyonları

Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir

105

KIRPORTALAMA

TRIMMEAN

İstatistik Fonksiyonları

Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir

106

VAR.P

VAR.P

İstatistik Fonksiyonları

Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar

107

VAR.S

VAR.S

İstatistik Fonksiyonları

Varyansı, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder

108

VARA

VARA

İstatistik Fonksiyonları

Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder

109

VARSA

VARPA

İstatistik Fonksiyonları

Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

110

WEIBULL.DAĞ

WEIBULL.DIST

İstatistik Fonksiyonları

Weibull dağılımını hesaplar

111

Z.TEST

Z.TEST

İstatistik Fonksiyonları

Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar