Excel Küp Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

06.08.2017
• Yazilim • Nedir • Bilgisayar

Excel Küp Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları


#

Fonksiyon

Function

Kategori

Açıklama

1

KÜPKPIÜYESİ

CUBEKPIMEMBER

Küp Fonksiyonları

Anahtar performans göstergesi (KPI) özelliğini verir ve hücrede KPI adını görüntüler. KPI, aylık brüt kar veya üç aylık çalışan cirosu gibi, miktarı belirtilebilir bir ölçüdür; bir kuruluşun performansını izlemek için kullanılır.

2

KÜPÜYESİ

CUBEMEMBER

Küp Fonksiyonları

Küpten bir üyeyi veya başlığı verir. Üyenin veya başlığın küpte var olduğunu doğrulamak için kullanın.

3

KÜPÜYEÖZELLİĞİ

CUBEMEMBERPROPERTY

Küp Fonksiyonları

Küpten üye özelliğinin değerini verir. Küpte üye adının var olduğunu doğrulamak ve bu üye için belirtilen özelliği vermek için kullanın.

4

DERECELİKÜPÜYESİ

CUBERANKEDMEMBER

Küp Fonksiyonları

Kümedeki n sırasındaki veya aralıklı üyeye dönüştürür. Üst düzey satış veya ilk 10 öğrenci gibi kümedeki bir veya daha fazla öğeyi vermek için kullanır.

5

KÜPKÜMESİ

CUBESET

Küp Fonksiyonları

Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.

6

KÜPKÜMESAYISI

CUBESETCOUNT

Küp Fonksiyonları

Bir kümedeki öğelerin sayısını getirir.

7

KÜPDEĞERİ

CUBEVALUE

Küp Fonksiyonları

Küpten toplam bir değer getirir.