Excel KURT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce KURT formülünün Türkçe karışılığı BASIKLIK formülüdür.

Aşağıda BASIKLIK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir veri kümesinin basıklığını verir. Basıklık, normal dağılımla karşılaştırıldığında, bir dağılımın göreceli dikliğini ya da düzlüğünü verir. Pozitif basıklık, görece dik bir dağılımı belirtir. Negatif basıklık görece düz bir dağılımı belirtir.

BASIKLIK (KURT) Formülü Kullanımı

 BASIKLIK (sayı1, [sayı2], ...) 

BASIKLIK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 gereklidir; izleyen numaralar isteğe bağlıdır. Basıklığını hesaplamak istediğiniz 1 - 255 arasında değişkendir. Virgüllerle ayrılan değişken/ler yerine tek bir dizi ya da bir dizi başvuruyu da kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Dörtten az veri noktası varsa ya da örneğin standart sapma sıfıra eşitse, BASIKLIK fonksiyonu #SAYI/0! hata değeri verir.
 • Basıklık aşağıdaki gibi tanımlanır:

  Denklem

  burada s örneklemenin standart sapmasıdır.

Örnek

A B
Veri
3
4
5
2
3
4
5
6
4
7
Formül Açıklama (Sonuç)
=BASIKLIK (A2:A11)Yukarıdaki veri kümesinin basıklığı (-0,1518)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft