Excel LARGE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LARGE formülünün Türkçe karışılığı BÜYÜK formülüdür.

Aşağıda BÜYÜK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir veri kümesinde k. en büyük değeri verir. Göreceli konumu temelinde bir değeri seçmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Örneğin, en yüksek, ikinci ya da üçüncü puanı elde etmek için BÜYÜK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

BÜYÜK (LARGE) Formülü Kullanımı

 BÜYÜK (dizi, k) 

BÜYÜK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi   - Girilmesi Zorunludur : K. en büyük değerini belirlemek istediğiniz dizi ya da veri aralığıdır.
  • K   - Girilmesi Zorunludur : Dizideki ya da veri hücre aralığındaki verilecek konumdur (en büyükten başlayarak) .

Bazı Uyarılar

  • Dizi boşsa, BÜYÜK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • K ≤ 0 ya da k veri noktaları sayısından büyükse, BÜYÜK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

N, bir aralıktaki veri noktalarının sayısıysa BÜYÜK (dizi;1) en büyük değeri, BÜYÜK (dizi;n) en küçük değeri verir.

Örnek

A B
Veri Veri
34
52
34
56
47
Formül Açıklama (Sonuç)
=BÜYÜK (A2:B6;3)Yukarıdaki sayıların içinde 3'üncü en büyük sayı (5)
=BÜYÜK (A2:B6;7)Yukarıdaki sayıların içinde 7'inci en büyük sayı (4)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft