Excel LCM Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LCM formülünün Türkçe karışılığı OKEK formülüdür.

Aşağıda OKEK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Tamsayıların en küçük ortak katını verir. En küçük ortak kat, sayı1, sayı2 vb tüm tamsayı değişken/lerin katı olan en küçük pozitif tamsayıdır. Farklı paydaları olan kesirleri toplamak için OKEK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

OKEK (LCM) Formülü Kullanımı

 OKEK (sayı1, [sayı2], ...) 

OKEK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1, sayı2,... Sayı1 gerekli, izleyen sayılar isteğe bağlıdır. En küçük ortak katını istediğiniz 1 - 255 arasında değerlerdir. Değer tamsayı değilse kesir atılır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse, OKEK fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Bağımsız değişkenlerden biri sıfırdan küçükse, OKEK fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
  • OKEK (a,b) >=2^53 ise OKEK #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=OKEK (5;2)5 ve 2'nin en küçük ortak katı (10)
=OKEK (24;36)24 ve 36'nın en küçük ortak katı (72)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft