Excel LN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LN formülünün Türkçe karışılığı LN formülüdür.

Aşağıda LN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının doğal logaritmasını bulur. Doğal logaritmalar e sabitini (2,71828182845904) esas alır.

LN (LN) Formülü Kullanımı

 LN (sayı) 

LN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Doğal logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif gerçek sayıdır.

Uyarı

LN fonksiyonu EÜSSÜ fonksiyonunun tersidir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=LN (86)86'nın doğal logaritması (4,454347)
=LN (2,7182818)e sabitinin değerinin doğal logaritması (1)
=LN (EÜSSÜ (3) )e üssü 3'ün doğal logaritması (3)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft