Excel LOG Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LOG formülünün Türkçe karışılığı LOG formülüdür.

Aşağıda LOG fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir.

LOG (LOG) Formülü Kullanımı

 LOG (sayı, [taban]) 

LOG fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif gerçek sayıdır.
  • Taban   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Logaritmanın tabanıdır. Taban belirtilmezse 10 olduğu varsayılır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=LOG (10)10'un logaritması (1)
=LOG (8;2)Taban 2 olduğunda 8'in logaritması (3)
=LOG (86;2,7182818)Taban e olduğunda 86'nın logaritması (4,454347)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft