Excel LOG10 Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LOG10 formülünün Türkçe karışılığı LOG10 formülüdür.

Aşağıda LOG10 fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir.

LOG10 (LOG10) Formülü Kullanımı

 LOG10 (sayı) 

LOG10 fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : 10 tabanında logaritmasını bulmak istediğiniz pozitif gerçek sayıdır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=LOG10 (86)10 tabanında logaritma 86 (1,934498451)
=LOG10 (10)10'un 10 tabanındaki logaritması (1)
=LOG10 (1E5)1E5'in 10 tabanındaki logaritması (5)
=LOG10 (10^5)10^5'in 10 tabanındaki logaritması (5)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft