Excel LOGEST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LOGEST formülünün Türkçe karışılığı LOT formülüdür.

Aşağıda LOT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Regresyon çözümlemesinde, verilerinize uyan üstel eğriyi hesaplar ve eğriyi tanımlayan değerler dizisini verir. Bu işlev değerler dizisini verdiği için, dizi formülü olarak girilmiş olmalıdır.

Eğrinin denklemi:

 y = b*m^x

veya

 y = (b* (m1^x1) * (m2^x2) *_) 

Birden çok x değeri varsa, burada bağımlı y değeri bağımsız x değerlerinin fonksiyonudir. m değerleri her bir üst x değeriyle ilgili esaslardır ve b sabit değerdir. y, x ve m değerlerinin vektör olabileceğini unutmayın. LOT {mn;mn-1;...;m1;b} dizisini verir.

LOT (LOGEST) Formülü Kullanımı

 LOT (bilinen_y'ler, [bilinen_x'ler], [sabit], [konum]) 

LOT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Bilinen_y'ler   - Girilmesi Zorunludur : Y = b*m^x ilişkisinde zaten bildiğiniz y değerleri kümesidir.
  • Bilinen_y'ler tek bir sütundaysa, bilinen_x'lerin her sütunu ayrı bir değişken olarak yorumlanır.

  • Bilinen_y'ler tek bir satırdaysa, bilinen_x'lerin her satırı ayrı bir değişken olarak yorumlanır.

 • Bilinen_x'ler   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Y = b*m^x ilişkisinde zaten bildiğiniz isteğe bağlı x değerleri kümesidir.
  • Bilinen_x'ler dizisi bir veya daha fazla değişken kümesi içerebilir. Yalnızca bir değişken kullanılırsa, bilinen_y'ler ve bilinen_x'ler eşit boyutları olmak koşuluyla herhangi bir şeklin aralığı olabilir. Birden çok değişken kullanılırsa, bilinen_y'ler bir satır yüksekliği veya bir sütun genişliği (vektör olarak da bilinir) olan hücre aralıkları olmalı.

  • Bilinen_x'ler belirtilmezse, bilinen_y'lerle aynı büyüklükte olan {1,2,3,...} dizisi olmalıdır.

 • Sabit   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : B sabitinin 1 olup olmayacağını belirten mantıksal bir değerdir.
  • Sabit DOĞRU'ysa veya belirtilmemişse, b normal şekilde hesaplanır.

  • Sabit YANLIŞ'sa, b 1'e eşitlenir ve m değerleri y = m^x denklemine uydurulur.

 • Konum   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Ek gerileme istatistiklerinin verilip verilmeyeceğini belirleyen mantıksal değer.
  • Konum DOĞRU ise, LOT ek gerileme istatistiklerini verir, böylece verilen dizi {mn;mn-1;...;m1;b;shn;shn-1;...;sh1;shb;r 2;sey/F,df/ssreg;ssresid}.

  • Konum YANLIŞ veya atlanmışsa, LOT, m katsayısını ve b sabitini verir.

Ek regresyon istatistikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. DOT.

Bazı Uyarılar

 • Verilerinizin grafiği üstel verilere ne kadar benzerse, hesaplanan doğru verilerinize o kadar iyi uyar. Değerler arasındaki ilişkiyi tanımlayan DOT ve LOT gibi işlevler değerler dizisini verir, ancak DOT verilerinize doğruyu ayarlar; LOT üstel eğriyi ayarlar. Daha fazla bilgi edinmek için DOT fonksiyonune başvurun.
 • Yalnızca bir bağımsız x değişkeniniz varsa, aşağıdaki formülleri kullanarak y kesişim noktası (b) değerlerini doğrudan elde edebilirsiniz:

  Y kesişim noktası (b) :
  İNDİS (LOT (bilinen_y'ler;bilinen_x'ler);2)

  y'nin sonraki değerlerini önceden bildirmek için y = b*m^x denklemini kullanabilirsiniz, ancak Microsoft Excel sizin adınıza yapmak için BÜYÜME fonksiyonunu sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için BÜYÜME fonksiyonune bakın.

 • Dizi veren formüller dizi formülleri biçiminde girilmelidir.
 • Dizi sabiti örneğin bilinen_x'ler değişken olarak girildiğinde, aynı satırdaki değerleri ayırmak için virgül ve satırları ayırmak için noktalı virgül kullanabilirsiniz. Ayırıcı karakterler Denetim Masası konumunda yer alan Bölge ve Dil Seçenekleri öğesindeki yerel ayarlara bağlıdır.
 • Denklemi belirlemek için kullandığınız y değerleri aralık dışındaysa regresyon denklemi tarafından öngörülen y değerlerinin geçerli olamayacağını unutmayın.

Örnek

Örnek 1 m-katsayıları ve b sabiti

A B
Ay Birimler
1133.100
1247.300
1369.000
14102.000
15150.000
16220.000
Formül
=LOT (B2:B7;A2:A7;DOĞRU;YANLIŞ)

Not Örnekteki formülün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan A9:B9 aralığını seçin. F2 tuşuna ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Formül dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuç 1,463275628'dir.

Dizi olarak girildiğinde, m-katsayısı ve b sabiti alınır.

y = b*m1^x1 veya diziden değerleri kullanarak:

y = 495,3 * 1,4633x

Denklemde x'i ay sayısının yerine kullanarak sonraki ayların satışlarını tahmin edebilirsiniz veya BÜYÜME fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek 2 Tam istatistikler

A B
Ay Birimler
1133.100
1247.300
1369.000
14102.000
15150.000
16220.000
Formül
=LOT (B2:B7;A2:A7;DOĞRU;DOĞRU)

Not Örnekteki formülün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan A9:B13 aralığını seçin. F2 tuşuna ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Formül dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuç 1,463275628'dir.

Dizi olarak girildiğinde, aşağıdaki regresyon istatistikleri alınır. İstediğiniz istatistiği tanımlamak için bu tuşu kullanabilirsiniz.

Çalışma sayfası

Sonraki değerleri önceden bildirmek üzere denklemin ne kadar yararlı olacağını belirlemek için ek regresyon istatistiklerini (yukarıdaki çıktı dizisinde A10:B13 hücreleri) kullanabilirsiniz.

Önemli LOT'u kullanarak denklemi sınamak üzere kullandığınız yöntemler DOT yöntemlerine benzerdir. Ancak, LOT regresyon istatistikleri aşağıdaki doğrusal model esas alınarak verilir:

 ln y = x1 ln m1 + ... + xn ln mn + ln b

Ek istatistikleri değerlendirdiğinizde mi ve b ile değil ln mi ve ln b ile karşılaştırılabilen özellikle shi ve shb değerlerini unutmamalısınız. Daha fazla bilgi edinmek için gelişmiş ve bir el ile oluşturulan istatistiklere başvurun.


 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft