Excel LOGINV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LOGINV formülünün Türkçe karışılığı LOGTERS formülüdür.

Aşağıda LOGTERS fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

X'in logaritmik normal kümülatif dağılım fonksiyonunun tersini verir; burada ln (x) ortalama ve standart_sapma parametreleriyle normal olarak dağıtılmıştır. P = LOGNORMDAĞ (x;...) ise LOGTERS (p;...) = x'tir.

Logaritmik olarak dönüştürülmüş veriyi çözümlemek için logaritmik normal dağılımı kullanabilirsiniz.

LOGTERS (LOGINV) Formülü Kullanımı

 LOGTERS (olasılık, ortalama, standart_sapma) 

LOGTERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık   - Girilmesi Zorunludur : Logaritmik normal dağılımla ilişkili olasılıktır.
  • Ortalama   - Girilmesi Zorunludur : ln (x) 'in ortalamasıdır.
  • Standart_sapma   - Girilmesi Zorunludur : ln (x) 'in standart sapmasıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, LOGTERS İşlevi #DEĞER! hata değeri verir.
  • Olasılık <= 0 ya da olasılık >= 1 ise, LOGTERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Standart_sapma <= 0 ise, LOGTERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Logaritmik normal dağılım fonksiyonunun tersi aşağıdaki gibidir:

    Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
0,039084Logaritmik normal dağılımla ilişkili olasılık
3,5ln (x) 'in ortalaması
1,2ln (x) 'in standart sapması
Formül Açıklama (Sonuç)
=LOGTERS (A2;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre logaritmik normal kümülatif dağılım fonksiyonunun tersi (4,000025)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft