Excel LOGNORM.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LOGNORM.DIST formülünün Türkçe karışılığı LOGNORM.DAĞ formülüdür.

X'in logaritmik normal dağılımını verir; burada ln (x) Ortalama ve Standart_sapma parametreleriyle normal olarak dağıtılmıştır.

Logaritmik olarak dönüştürülmüş veriyi çözümlemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

LOGNORM.DAĞ (LOGNORM.DIST ) Formülü Kullanımı

 LOGNORM.DAĞ (x,ortalama,standart_sapma,kümülatif) 

LOGNORM.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X - Girilmesi Zorunludur : İşlevin hesapladığı değerdir.
  • Ortalama - Girilmesi Zorunludur : ln (x) 'in ortalamasıdır.
  • Standart_sapma - Girilmesi Zorunludur : ln (x) 'in standart sapmasıdır.
  • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlev biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU olursa, LOGNORM.DAĞ kümülatif dağılım fonksiyonunu verir; YANLIŞ olursa, olasılık yoğunluğu fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, LOGNORM.DAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • x ≤ 0 ya da standart_sapma ≤ 0 ise, LOGNORM.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Logaritmik normal kümülatif dağılım fonksiyonunun denklemi:

    LOGNORM.DAĞ ( x,µ,o ) = NORM.S.DAĞ ( 1n (x) -µ / o )

Örnek

A B
Veri Açıklama
4 (x) fonksiyonunun hesapladığı değer
3,5ln (x) 'in ortalaması
1,2ln (x) 'in standart sapması
Formül Açıklama (Sonuç)
=LOGNORM.DAĞ (A2,A3,A4,DOĞRU)Yukarıdaki koşullara göre 4'te kümülatif logaritmik normal dağılım (0,039084)
=LOGNORM.DAĞ (A2,A3,A4,YANLIŞ)Yukarıdaki koşullara göre 4'te kümülatif olasılık normal dağılım (0,017618)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft