Excel LOGNORM.INV  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LOGNORM.INV formülünün Türkçe karışılığı LOGNORM.TERS formülüdür.

Aşağıda LOGNORM.TERS fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

X'in logaritmik normal kümülatif dağılım fonksiyonunun tersini verir; burada ln (x) Ortalama ve Standart_sapma parametreleriyle normal olarak dağıtılmıştır. P = LOGNORM.DAĞ (x;...) ise LOGNORM.TERS (p;...) = x'tir.

Logaritmik olarak dönüştürülmüş veriyi çözümlemek için logaritmik normal dağılımı kullanabilirsiniz.

LOGNORM.TERS (LOGNORM.INV ) Formülü Kullanımı

 LOGNORM.TERS (olasılık, ortalama, standart_sapma) 

LOGNORM.TERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık   - Girilmesi Zorunludur : Logaritmik normal dağılımla ilişkili olasılıktır.
  • Ortalama   - Girilmesi Zorunludur : ln (x) 'in ortalamasıdır.
  • Standart_sapma   - Girilmesi Zorunludur : ln (x) 'in standart sapmasıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, LOGNORM.TERS fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Olasılık <= 0 ya da olasılık >= 1 ise, LOGNORM.TERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Standart_sapma <= 0 ise, LOGNORM.TERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
0.039084Logaritmik normal dağılımla ilişkili olasılık
3.5ln (x) 'in ortalaması
1.2ln (x) 'in standart sapması
Formül Açıklama (Sonuç)
=LOGNORM.TERS (A2, A3, A4)Yukarıdaki koşullara göre logaritmik normal kümülatif dağılım fonksiyonunun tersi (4,000025)

Kaynak:Microsoft