Excel LOGNORMDIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LOGNORMDIST formülünün Türkçe karışılığı LOGNORMDAĞ formülüdür.

X'in logaritmik normal kümülatif dağılımını verir. Burada ln (x) ortalama ve standart_sapma parametreleri arasında normal olarak dağılmıştır. Logaritmik olarak dönüştürülmüş veriyi çözümlemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. LOGNORM.DAĞ fonksiyonu.

LOGNORMDAĞ (LOGNORMDIST) Formülü Kullanımı

 LOGNORMDAĞ (x,ortalama,standart_sapma) 

LOGNORMDAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • X - Girilmesi Zorunludur : İşlevin hesaplandığı değerdir.
  • Ortalama - Girilmesi Zorunludur : ln (x) 'in ortalamasıdır.
  • Standart_sapma - Girilmesi Zorunludur : ln (x) 'in standart sapmasıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, LOGNORMDAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • X ≤ 0 ya da standart_sapma ≤ 0 ise, LOGNORMDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Logaritmik normal kümülatif dağılım fonksiyonunun denklemi:

    Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
4 (x) fonksiyonunun hesapladığı değer
3,5ln (x) 'in ortalaması
1,2ln (x) 'in standart sapması
Formül Açıklama (Sonuç)
=LOGNORMDAĞ (A2;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre 4'te kümülatif logaritmik normal dağılım (0,039084)

Kaynak:Microsoft