Excel LOOKUP Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LOOKUP formülünün Türkçe karışılığı ARA formülüdür.

Aşağıda ARA fonksiyonunun formül sözdizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

 • ARA fonksiyonunun düzgün çalışması için, arama yapılan verilerin artan düzende sıralanmış olması gerekir. Bu mümkün değilse, DÜŞEYARA, YATAYARA veya KAÇINCI fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 • Vektör biçimi

  Vektör tek bir satır ya da sütun içeren bir aralıktır. ARA fonksiyonunun vektör biçimi, tek satırlı veya tek sütunlu bir aralıkta (vektör olarak bilinir) değer arar ve ikinci tek satırlı veya tek sütunlu aralığın aynı konumundaki değeri döndürür. Eşleştirmek istediğiniz değerleri içeren aralığı belirlemek istediğinizde ARA fonksiyonunun bu biçimini kullanabilirsiniz. ARA fonksiyonunun diğer biçimi otomatik olarak ilk sütuna ya da satıra bakar.

  ARA Formülü Kullanımı

   ARA (aranan_değer, aranan_vektör, [sonuç_vektörü]) 

  ARA fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki değişken/leri içerir:

  • aranan_değer   - Girilmesi Zorunludur : ARA fonksiyonunun ilk vektörde aradığı değer. Aranan_değer bir sayı, metin, mantıksal bir değer ya da bir değere başvuruda bulunan bir ad ya da başvuru olabilir.
  • aranan_vektör   - Girilmesi Zorunludur : Yalnızca bir satır ya da bir sütun içeren aralık. Aranan_vektör içindeki değerler metin, sayı ya da mantıksal değer olabilir.

   Önemli Aranan_vektör içinde değerlerin artan sırada yerleştirilmesi gerekir: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, YANLIŞ, DOĞRU; aksi halde ARA fonksiyonu yanlış değer döndürebilir. Büyük/küçük harf ayrımı yapılmaz.

  • sonuç_vektörü   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Yalnızca bir satır ya da sütun içeren aralık. Sonuç_vektörü değişkeni aranan_vektör ile aynı büyüklükte olmalıdır.

  Bazı Uyarılar

  • ARA fonksiyonu aranan_değeri bulamazsa, işlev aranan_vektörde , aranan_değerden küçük ya da eşit olan en büyük değeri eşleştirir.
  • Aranan_değer , aranan_vektördeki en küçük değerden daha küçükse, ARA , #YOK hata değerini döndürür.

  Örnek

  A B C
  Sıklık Renk
  4,14kırmızı
  4,19turuncu
  5,17sarı
  5,77yeşil
  6,39mavi
  Formül Açıklama Sonuç
  =ARA (4,19, A2:A6; B2:B6)A sütununda 4,19'u arar ve B sütunundan, aynı satırda yer alan değeri geri döndürür.turuncu
  =ARA (5,00, A2:A6, B2:B6)A sütununda 5,00'ı arar, en yakın küçük değeri eşleştirip (4,19) B sütununda aynı satırda yer alan değeri döndürür.turuncu
  =ARA (7,66, A2:A6, B2:B6)A sütununda 7,66'yı arar, en yakın küçük değeri eşleştirip (6,39) B sütununda aynı satırda yer alan değeri döndürür.mavi
  =ARA (0, A2:A6, B2:B6)A sütununda 0'ı arar ve 0, aranan_vektörü A2:A7'deki en küçük değerden daha küçük olduğu için hata verir.#YOK

  Dizi biçimi

  ARA fonksiyonunun dizi biçimi, belirlenen değeri bir dizinin (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) ilk satırında ya da sütununda arar, sonra dizinin son satırı veya son sütununda aynı konumdaki değeri döndürür. Eşleştirmek istediğiniz değerler dizinin ilk satırında ya da sütununda olduğu zaman ARA fonksiyonunun bu biçimini kullanabilirsiniz. Sütunun ya da satırın yerini belirleyebilmek istediğiniz zaman ARA fonksiyonunun diğer biçimini kullanabilirsiniz.

  İpucu Genellikle ARA fonksiyonunun dizi biçimini kullanmak yerine YATAYARA ya da DÜŞEYARA fonksiyonunu kullanmak daha iyidir. ARA fonksiyonunun bu biçimi başka elektronik tablo programlarıyla uyumluluk oluşturmak için eklenmiştir.

  ARA Formülü Kullanımı

   ARA (aranan_değer, dizi) 

  ARA fonksiyonu dizi biçiminin sözdizimi aşağıdaki değişken/leri içerir:

  • aranan_değer   - Girilmesi Zorunludur : ARA fonksiyonunun bir dizide aradığı değer. aranan_değer değişkeni bir sayı, metin, mantıksal değer ya da değere başvuruda bulunan bir ad ya da başvuru olabilir.
   • ARA fonksiyonunu aranan_değeri bulamazsa, dizide aranan_değerden küçük ya da eşit en büyük değeri kullanır.

   • Aranan_değer değeri ilk satırdaki ya da sütundaki (dizi boyutlarına bağlı olarak) en küçük değerden daha küçükse, ARA fonksiyonu #YOK hata değerini verir.

  • dizi   - Girilmesi Zorunludur : Aranan_değer değişkeniyle karşılaştırmak istediğiniz metni, sayıları ya da mantıksal değerleri içeren hücre aralığı.

   ARA fonksiyonunun dizi biçimi, YATAYARA ve DÜŞEYARA fonksiyonlarıne benzer. Farklı olarak, YATAYARA fonksiyonunde aranan_değer ilk satırda, DÜŞEYARA fonksiyonunde ilk sütunda aranır; ARA fonksiyonuyse dizinin boyutlarına göre arama yapar.

   • Dizi uzunluğuna göre daha geniş olan (satırdan çok sütun) bir alan kapsıyorsa, ARA fonksiyonu aranan_değer değerini ilk satırda arar.

   • Dizi kareyse veya genişliğine göre daha uzun (sütundan çok satır) bir alanı kapsıyorsa, ARA fonksiyonu ilk sütunda arar.

   • YATAYARA ve DÜŞEYARA fonksiyonları, aşağı ya da yana doğru dizin oluşturmaya izin verirken, ARA fonksiyonu her zaman satırdaki ya da sütundaki son değeri seçer.

   Önemli Dizideki değerlerin artan sırada yerleştirilmesi gerekir: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, YANLIŞ, DOĞRU; aksi halde ARA fonksiyonu yanlış değer döndürebilir. Büyük/küçük harf ayrımı yapılmaz.

  Örnekler

  Örnek 1

  A B C
  Formül Açıklama Sonuç
  =ARA ("C", {"a", "b", "c", "d";1, 2, 3, 4})Dizinin ilk sırasında "C" değerini arar, bu değerden ("c") küçük veya bu değere eşit en büyük değeri bulur ve sonra, son satırda aynı sütunda olan değeri döndürür.3
  =ARA ("boru", {"a", 1;"b", 2;"c", 3})Dizinin ilk sırasında "boru" değerini arar, bu değerden küçük veya bu değere eşit en büyük değeri ("b") bulur ve sonra, son sütunda aynı satırda bulunan değeri döndürür.2

  Örnek 2

  Aşağıdaki örnekte, bir test puanına harf derecesi atamak için sayı dizisi kullanılmaktadır.

  A B C
  Puan
  45
  90
  78
  Formül Açıklama Sonuç
  =ARA (A2, {0, 60, 70, 80, 90}, {"F", "D", "C", "B", "A"})Değeri dizinin ilk sırasında A2'de (45) arar, bu değerden küçük veya bu değere eşit en büyük değeri bulur (0) ve sonra, dizinin son sırasında aynı sütunda olan değeri döndürür.F
  =ARA (A3, {0, 60, 70, 80, 90}, {"F", "D", "C", "B", "A"})Değeri dizinin ilk sırasında A3'te (90) arar, bu değerden küçük veya bu değere eşit en büyük değeri bulur (90) ve sonra, son sırada aynı sütunda olan değeri döndürür.A
  =ARA (A4, {0, 60, 70, 80, 90}, {"F", "D", "C", "B", "A"})Değeri dizinin ilk sırasında A4'te (78) arar, bu değerden küçük veya bu değere eşit en büyük değeri bulur (70) ve sonra, dizinin son sırasında aynı sütunda olan değeri döndürürC
  =ARA (A2, {0, 60, 63, 67, 70, 73, 77, 80, 83, 87, 90, 93, 97}, {"F", "D-", "D", "D+", "C-", "C", "C+", "B-", "B", "B+", "A-", "A", "A+"})Değeri dizinin ilk sırasında A2'de (45) arar, bu değerden küçük veya bu değere eşit en büyük değeri bulur (0) ve sonra, dizinin son sırasında aynı sütunda olan değeri döndürür.F
  =ARA (A3, {0, 60, 63, 67, 70, 73, 77, 80, 83, 87, 90, 93, 97}, {"F", "D-", "D", "D+", "C-", "C", "C+", "B-", "B", "B+", "A-", "A", "A+"})Değeri dizinin ilk sırasında A3'te (90) arar, bu değerden küçük veya bu değere eşit en büyük değeri bulur (90) ve sonra, son sırada aynı sütunda olan değeri döndürür.A-
  =ARA (A4, {0, 60, 63, 67, 70, 73, 77, 80, 83, 87, 90, 93, 97}, {"F", "D-", "D", "D+", "C-", "C", "C+", "B-", "B", "B+", "A-", "A", "A+"})Değeri dizinin ilk sırasında A4'te (78) arar, bu değerden küçük veya bu değere eşit en büyük değeri bulur (77) ve sonra, dizinin son sırasında aynı sütunda olan değeri döndürürC+


  • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

  Kaynak:Microsoft