Excel LOWER Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce LOWER formülünün Türkçe karışılığı KÜÇÜKHARF formülüdür.

Aşağıda KÜÇÜKHARF fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Metindeki tüm büyük harfleri küçük harfe çevirir.

KÜÇÜKHARF (LOWER) Formülü Kullanımı

 KÜÇÜKHARF (metin) 

KÜÇÜKHARF fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Metin   - Girilmesi Zorunludur : Küçük harfe çevirmek istediğiniz metindir. KÜÇÜKHARF fonksiyonu metindeki harf olmayan karakterleri değiştirmez.

Örnek

A B
Veri
E. E. Birliği
Apt. 2B
Formül Açıklama (Sonuç)
=KÜÇÜKHARF (A2)İlk dizenin küçük harfe çevrilmiş biçimi (e. e. birliği)
=KÜÇÜKHARF (A3)Son dizenin küçük harfe çevrilmiş biçimi (apt. 2b)

  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft