Excel Mantık, Arama ve Başvuru Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

06.08.2017
• Yazilim • Nedir • Bilgisayar

Excel Mantıksal Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

#

Fonksiyon

Function

Kategori

Açıklama

1

VE

AND

Mantıksal işlevler

Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir

2

YANLIŞ

FALSE

Mantıksal işlevler

YANLIŞ mantıksal değerini verir

3

EĞER

IF

Mantıksal işlevler

Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir

4

EĞERHATA

IFERROR

Mantıksal işlevler

Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri döndürür; aksi taktirde formül sonucunu döndürür

5

EĞERYOKSA

IFNA

Mantıksal işlevler

İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir

6

ÇOKEĞER

IFS

Mantıksal işlevler

Bir veya daha fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.

7

DEĞİL

NOT

Mantıksal işlevler

Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir

8

YADA

OR

Mantıksal işlevler

Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir

9

İLKEŞLENEN

SWITCH

Mantıksal işlevler

Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir.

10

DOĞRU

TRUE

Mantıksal işlevler

DOĞRU mantıksal değerini verir

11

ÖZELVEYA

XOR

Mantıksal işlevler

Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum YADA değerini verir

Excel Arama ve Başvuru Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

#

Arama ve başvuru Fonksiyonlari

Lookup and references

1

Fonksiyon

Function

Kategori

Açıklama

2

ADRES

ADDRESS

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir

3

ALANSAY

AREAS

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir başvurudaki alan sayısını verir

4

ELEMAN

CHOOSE

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Değerler listesinden bir değer seçer

5

SÜTUN

COLUMN

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir başvurunun sütun sayısını verir

6

SÜTUNSAY

COLUMNS

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir başvurudaki sütunların sayısını verir

7

FORMÜLMETNİ

FORMULATEXT

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir

8

ÖZETVERİAL

GETPIVOTDATA

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir Özet Tablo raporunda saklanan verileri verir

9

YATAYARA

HLOOKUP

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir

10

KÖPRÜ

HYPERLINK

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur

11

İNDİS

INDEX

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır

12

DOLAYLI

INDIRECT

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir

13

ARA

LOOKUP

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar

14

KAÇINCI

MATCH

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar

15

KAYDIR

OFFSET

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir

16

SATIR

ROW

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir başvurunun satır sayısını verir

17

SATIRSAY

ROWS

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir başvurudaki satırların sayısını verir

18

GZV

RTD

Arama ve başvuru Fonksiyonları

COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri verir.

19

DEVRİK_DÖNÜŞÜM

TRANSPOSE

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir dizinin devrik dönüşümünü verir

20

DÜŞEYARA

VLOOKUP

Arama ve başvuru Fonksiyonları

Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder