Excel MATCH Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MATCH formülünün Türkçe karışılığı KAÇINCI formülüdür.

Aşağıda KAÇINCI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

KAÇINCI fonksiyonu hücre aralığında (aralık: Sayfadaki iki veya daha çok satır. Aralıktaki hücreler bitişik olabilir veya olmayabilir.) belirtilen bir öğeyi arar ve öğenin aralıktaki göreli konumunu verir. Örneğin, A1:A3 aralığı 5, 25 ve 38 değerlerini içeriyorsa,

=KAÇINCI (25,A1:A3,0)

formülü 2 sayısını verir; çünkü 25 aralıktaki ikinci öğedir.

Öğenin kendisini değil konumunu bulmanız gereken durumlarda ARA fonksiyonlarınden biri yerine KAÇINCI fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, İNDİS fonksiyonunun satır_num değişkenine değer sağlamak için KAÇINCI fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

KAÇINCI (MATCH) Formülü Kullanımı

 KAÇINCI (aranan_değer, aranan_dizi, [eşleştir_tür]) 

KAÇINCI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • aranan_değer   - Girilmesi Zorunludur : aranan_dizi içinde eşleştirmek istediğiniz değer. Örneğin, telefon defterinde numara ararken, aranan değer olarak kişinin adını kullanırsınız, telefon numarası ise bulmak istediğiniz değerdir.

  Aranan_değer değişkeni bir değer (sayı, metin ya da mantıksal değer) ya da bir sayı, metin ya da mantıksal değere yapılan bir hücre başvurusu olabilir.

 • aranan_dizi   - Girilmesi Zorunludur : Aramanın yapıldığı hücre aralığı.
 • eşleştir_tür   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : -1, 0 veya 1 sayısı. Eşleştir_tür değişkeni Excel'in arama_değeri 'ni arama_dizisi içindeki değerlerle nasıl eşleştirdiğini belirtir. Bu değişkenin varsayılan değeri 1'dir.
 • Aşağıdaki tabloda, fonksiyonun eşleştir_tür değişkenindeki ayar temelinde değerleri nasıl bulduğu açıklanmaktadır.
  Eşleştir_tür Davranış
  1 veya yok KAÇINCI , aranan_değer 'e eşit veya bundan küçük olan en büyük değeri bulur. Aranan_dizi değişkenindeki değerlerin artan düzende sıralanması gerekir; örneğin: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, DOĞRU, YANLIŞ.
  0 KAÇINCI , aranan_değer 'e tam olarak eşit olan ilk değeri bulur. Aranan_dizi değişkenindeki değerler herhangi bir sırada olabilir.
  -1 KAÇINCI , aranan_değer 'e eşit veya bundan büyük olan en küçük değeri bulur. Aranan_dizi değişkenindeki değerler azalan düzende yerleştirilmelidir; örneğin: YANLIŞ, DOĞRU, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ..., vb.

Notlar

 • KAÇINCI fonksiyonunu aranan_dizide uyan değerin kendisini değil konumunu verir. Örneğin: KAÇINCI ("b",{"a","b","c"},0) fonksiyonu 2 verir : 2, {"a","b","c"} dizisinde "b"nin göreli konumudur.
 • KAÇINCI fonksiyonu metin değerlerini eşleştirirken büyük-küçük harf ayrımı yapmaz.
 • KAÇINCI eşleşen bir değer bulamazsa #YOK hata değerini verir.
 • Eşleştir_tür 0 ve aranan_değer bir metin dizesi olduğunda, aranan_değer değişkeninde soru işareti ( ? ) ve yıldız işareti ( * ) gibi joker karakterler kullanabilirsiniz. Soru işareti tek bir karakterle eşleşirken yıldız işareti herhangi bir karakter dizisiyle eşleşir. Gerçekten bir soru işareti veya yıldız işareti bulmak istiyorsanız, karakterden önce bir tilde işareti ( ~ ) koyun.

Örnek

A B C
Ürün Sayı
Muz25
Portakal38
Elma40
Armut41
Formül Açıklama Sonuç
=KAÇINCI (39;B2:B5;1)Tam eşleştirme olmadığından, B2:B5 aralığında aranan değerin altındaki değerin (38) konumunu verir.2
=KAÇINCI (41;B2:B5;0)41 değerinin B2:B5 aralığındaki konumu.4
=KAÇINCI (40;B2:B5;-1)B2:B5 aralığındaki değerler azalan sırada olmadığından hata verir.#YOK

 • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft