Excel Matematik ve Trigonometri Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

06.08.2017
• Yazilim • Nedir • Bilgisayar

Excel Matematik ve trigonometri Fonksiyonları İngilizce Türkçe Karşılıkları

Fonksiyon

Function

Kategori

Açıklama

1

MUTLAK

ABS

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının mutlak değerini verir

2

ACOS

ACOS

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının arkkosinüsünü verir

3

ACOSH

ACOSH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir

4

ACOT

ACOT

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının ark kotanjantını verir

5

ACOTH

ACOTH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir

6

TOPLAMA

AGGREGATE

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Listede veya veritabanında bir toplam verir.

7

ARAP

ARABIC

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür

8

ASİN

ASIN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının arksinüsünü verir

9

ASİNH

ASINH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir

10

ATAN

ATAN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının arktanjantını verir

11

ATAN2

ATAN2

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Arktanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir

12

ATANH

ATANH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir

13

TABAN

BASE

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür

14

TAVANAYUVARLA

CEILING

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar

15

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK

CEILING.MATH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar

16

TAVANAYUVARLA.DUYARLI

CEILING.PRECISE

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.

17

KOMBİNASYON

COMBIN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir

18

KOMBİNASYONA

COMBINA

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir

19

COS

COS

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının kosinüsünü verir

20

COSH

COSH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

21

COT

COT

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir açının kotanjantını verir

22

COTH

COTH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının hiperbolik kotanjantını verir

23

CSC

CSC

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir açının kosekantını verir

24

CSCH

CSCH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir açının hiperbolik kosekantını verir

25

ONDALIK

DECIMAL

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür

26

DERECE

DEGREES

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Radyanları dereceye dönüştürür

27

ÇİFT

EVEN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar

28

ÜS

EXP

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir

29

ÇARPINIM

FACT

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının faktörünü verir

30

ÇİFTFAKTÖR

FACTDOUBLE

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının çift çarpımını verir

31

TABANAYUVARLA

FLOOR

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

32

TABANAYUVARLA.MATEMATİK

FLOOR.MATH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar

33

TABANAYUVARLA.DUYARLI

FLOOR.PRECISE

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı aşağı yuvarlanır.

34

OBEB

GCD

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

En büyük ortak böleni verir

35

TAMSAYI

INT

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar

36

ISO.TAVAN

ISO.CEILING

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

En yakın tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir

37

OKEK

LCM

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

En küçük ortak katı verir

38

LN

LN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının doğal logaritmasını verir

39

LOG

LOG

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir

40

LOG10

LOG10

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir

41

DETERMİNANT

MDETERM

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir dizinin dizey determinantını verir

42

DİZEY_TERS

MINVERSE

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir dizinin matris tersini verir

43

DÇARP

MMULT

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

İki dizinin matris çarpımını verir

44

MOD

MOD

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bölmeden kalanı verir

45

KYUVARLA

MROUND

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir

46

ÇOKTERİMLİ

MULTINOMIAL

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Sayılar kümesinin çok terimlisini verir

47

BİRİMMATRİS

MUNIT

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir

48

TEK

ODD

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar

49

PI

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Pi değerini verir

50

KUVVET

POWER

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir

51

ÇARPIM

PRODUCT

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bağımsız değişkenlerini çarpar

52

BÖLÜM

QUOTIENT

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bölme işleminin tamsayı kısmını verir

53

RADYAN

RADIANS

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Dereceleri radyanlara dönüştürür

54

S_SAYI_ÜRET

RAND

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir

55

RASTGELEARADA

RANDBETWEEN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir

56

ROMEN

ROMAN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir

57

YUVARLA

ROUND

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar

58

AŞAĞIYUVARLA

ROUNDDOWN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

59

YUKARIYUVARLA

ROUNDUP

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar

60

SEC

SEC

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir açının sekantını verir

61

SECH

SECH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir açının hiperbolik sekantını verir

62

SERİTOPLA

SERIESSUM

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir

63

İŞARET

SIGN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının işaretini verir

64

SİN

SIN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Verilen bir açının sinüsünü verir

65

SİNH

SINH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

66

KAREKÖK

SQRT

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Pozitif bir karekök verir

67

KAREKÖKPİ

SQRTPI

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

(* Pi sayısının) kare kökünü verir

68

ALTTOPLAM

SUBTOTAL

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir

69

TOPLA

SUM

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bağımsız değişkenlerini toplar

70

ETOPLA

SUMIF

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar

71

ÇOKETOPLA

SUMIFS

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir aralıktaki, birden fazla ölçüte uyan hücreleri ekler

72

TOPLA.ÇARPIM

SUMPRODUCT

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir

73

TOPKARE

SUMSQ

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir

74

TOPX2EY2

SUMX2MY2

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir

75

TOPX2AY2

SUMX2PY2

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir

76

TOPXEY2

SUMXMY2

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir

77

TAN

TAN

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının tanjantını verir

78

TANH

TANH

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının hiperbolik tanjantını verir

79

NSAT

TRUNC

Matematik ve trigonometri Fonksiyonları

Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar